dnes je 18.4.2024

Input:

Excel 2007: Nabídka Vložení - Text - Záhlaví a zápatí

30.6.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při tisku vícestránkových tabulek zpravidla využíváme záhlaví a zápatí. To nám umožní do oblasti na začátku nebo na konci stránky zadat určité informace, které se budou potom opakovat na každé vytištěné straně.

Pro zpracování záhlaví a zápatí použijeme nabídku Vložení - karta Text - příkaz Záhlaví a zápatí.

Po potvrzení tohoto příkazu se program přepne do zvláštního zobrazení, které nazýváme rozložení stránky.

Na listě se zobrazí nahoře rámeček, kam budeme moci vložit potřebné údaje pro daný soubor - např. číslování, libovolnou textovou informaci, obrázek apod. Jestliže posuneme stránku směrem dolů, na dolním okraji uvidíme nápis Klepnutím zobrazíte záhlaví - po umístění kurzoru na tento nápis se zobrazí stejný rámeček, jako v případě záhlaví. Záhlaví i zápatí zpracováváme stejným způsobem - obsah těchto oblastí je dán pouze konkrétní potřebou. Budeme tedy dále mluvit pouze o zpracování záhlaví.

Současně se zobrazí nabídka Nástroje záhlaví a zápatí - Návrh.

 

Zleva jsou první karta Záhlaví a Zápatí. Pomocí šipek rozbalíme nabídku, která umožní použití některého připraveného záhlaví nebo zápatí. Většina uživatelů však pro zadání údajů do záhlaví použije kartu Prvky záhlaví a zápatí.

 

Jak již bylo řečeno, na listě se zobrazil rámeček, který je uprostřed. Můžeme také klepnout nalevo nebo napravo od tohoto rámečku, tím se zobrazí vždy sousední oblast. Záhlaví je tedy takto rozčleněno na 3 stejné díly, do každého z nich můžeme vkládat prvky dostupné pomocí ikon. Mezi tyto prvky můžeme také doplnit naše vlastní samostatné texty.

Projdeme si nyní postup zpracování:

Umístíme kurzor do levé oblasti záhlaví. Sem se vkládá zpravidla logo. Potvrdíme příkaz Obrázek, který umožní nalistovat umístění souboru na disku pomocí dialogového okna. Po potvrzení

Nahrávám...
Nahrávám...