dnes je 16.6.2024

Input:

Excel 2007: Nabídka Zobrazení - zobrazení sešitů a Lupa

14.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zobrazení souborů lze upravovat podle toho, jaký způsob zobrazení se pro momentální práci hodí.

V nabídce Zobrazení najdeme různé možnosti pro nastavení zobrazení.

Karta Zobrazení sešitů

Standardně pracujeme se zobrazením, které je dostupné pomocí ikony Normálně.  Kromě tohoto zobrazení máme ještě další možnosti:

Rozložení stránky - zobrazí se stránky tak, jak by se tiskly. Do oblasti u horního okraje můžeme jednoduše přidat záhlaví: umístíme kurzor na text Klepnutím přidáte záhlaví, zobrazí se Nástroje záhlaví a zápatí pro doplnění informací do záhlaví. Pokud posuneme stránku nahoru, na jejím dolním okraji se zobrazí obdobný text Klepnutím přidáte zápatí.

Napravo vidíme část další stránky. Tak můžeme jednoduše zjistit, že některé sloupce by se již na první stránku nevešly a tiskly by se samostatně na další stránce. Můžeme se pokusit stránku upravit tak, aby se tyto sloupce vešly všechny na šířku jedné strany. V případě, který vidíme na předchozím obrázku, stačí upravit šířku sloupců nebo okrajů stránky (tj. zúžíme některé sloupce a také okraje). Okraje můžeme upravovat pomocí myši - uchopíme v oblasti pravítka hranici modré a bílé části pravítka a se stisknutým levým tlačítkem ji přesuneme:

Po umístění kurzoru myši na hranici pravítka se zobrazí popisek s informací o šíři okraje.

Další možností zobrazení je Zobrazit konce stránek. V tomto typu zobrazení jsou viditelné hranice tiskových stránek - přerušovaná modrá čára. Tyto hranice můžeme upravit uchopením myši a přetažením.

I v tomto případě vidíme, že by se 2 sloupce nevešly na tiskovou stranu. Uchopením přerušované modré čáry a jejím posunutím směrem k pravému okraji tabulky to můžeme upravit. Podobně můžeme posunovat i vodorovnou přerušovanou čáru - tím upravíme konce tiskových stran. Pokud bychom však tyto čáry posunuli příliš, tak by se zmenšilo písmo v tisku tak, že by mohlo být i špatně čitelné.

Další ikona - Vlastní zobrazení - umožňuje uživateli, aby si uložil nastavené zobrazení. Můžeme tedy nastavit velikost (lupu -

Nahrávám...
Nahrávám...