dnes je 22.7.2024

Input:

Excel 2010: Makra - VBA - XML - 2. část

3.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozím dílu jsme se začali věnovat formátu XML – eXtended Markup Language. XML se rozsáhle používá k výměnám dat. Pro zajímavost, formáty xlsm a xlsx jsou s formátem XML úzce svázány.

Podívejme se, jak vypadá struktura dnešního excelového souboru po rozzipování:

Myšlenka je jednoduchá: ZIP formát dokáže velmi účinně komprimovat textové informace. Formát XML je textový, tedy dosáhneme jeho ZIP-ováním významné komprese. Je-li v sešitu Excel hodně textových informací, bude výsledný formát velmi úsporný v porovnání např. s dřívějším formátem XLS.

Bohužel na ukládání netextových informací, jako jsou třeba čísla s plovoucí desetinnou čárkou, se už XML tak nehodí, a takové číslo uloží na 17 desetinných míst. Např. přepočtenou hodnotu z výrazu 1/7 = 0,142857142857143 uloží ve formě 0.14285714285714299.

Podkladová úloha: I pro XML si ponecháme příklad  s Klubem Franze Kafky, protože se jeho jednoduchá datová struktura k tomuto účelu dobře hodí. Pracujeme se sešitem, v němž je formulář, jejž je třeba vyplňovat. Předseda klubu si nás již dříve pozval a oznámil nám, že musíme pro potřeby UNESCO exportovat některé údaje z žádostí našich členů do formátu XML. Stáhněte si sešit 2013-01 XML.xlsm. Sešit otevřete. Uvidíte zhruba toto:

Minule jsme stáhli doplněk XmlTools, ten jsme přidali do aplikace Excel a v Možnostech aplikace Excel jsme jej aktivovali:

Zopakujeme postup z minula, kdy sinejprve data „ručně“ pomocí kopírování a vložení přeneseme do nového sešitu. Kopírujeme oblast A3:B31, a v novém sešitě použijeme „Vložit jinak“ - Hodnoty -Transponovat:

Do B1

Nahrávám...
Nahrávám...