dnes je 25.6.2024

Input:

Excel 2010 - Matematické funkce

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:00

Petr Černý Vás přesvědčí, že používat různé matematické funkce v Microsoft Excel je velmi snadné. Na konkrétních příkladech Vám ukáže, jak funkce zapisovat, aktualizovat nebo kopírovat do dalších buněk. Představí základní matematické funkce a jejich využití v praxi.

Kapitoly videa

Jaký je obsah videosemináře?

Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.

 1. Úvod
 2. Funkce SUMA
 3. Použití funkce SUMA na různé výběry údajů
 4. Funkce PRŮMĚR
 5. Odkazování na buňky v jiném listu
 6. Další matematické funkce
 7. Funkce ZAOKROUHLIT (zaokrouhlení)
 8. Funkce ROUNDDOWN a ROUNDUP (zaokrouhlení dolů/nahoru))
 9. Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ a ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ (zaokrouhlení na vyšší liché/sudé číslo)
 10. Funkce ZAOKR.NAHORU a ZAOKR.DOLŮ (zaokrouhlení na násobky nahoru/dolů)
 11. Funkce MROUND (nejbližší možný násobek)
 12. Funkce USEKNOUT (odstranění desetinné části čísla)
 13. Anglické překlady některých funkcí
 14. Funkce SUMIF (sčítání oblastí podle kritérií)
 15. Funkce SUMIFS (sčítání oblastí podle více sad kritérií)
 16. Funkce SOUČIN (vynásobení hodnot)
 17. Funkce POWER (výpočet mocnin a odmocnin)
 18. Funkce QUOTIENT (celá část celočíselného dělení)
 19. Funkce MOD (zbytek po celočíselném dělení)
 20. Funkce ABS (absolutní hodnota čísla)
 21. Funkce LCM (nejmenší společný násobek)

Videoseminář pro Vás připravila školící a poradenská společnost Jubela s. r. o. – držitel akreditace MŠMT.

Lektor

JUBELA, s. r. o.

Uvedené video pro Vás připravili lektoři vzdělávací společnosti JUBELA, s.r.o. v čele s vedoucím autorem - Ing. Markem Laurenčíkem. Ten spolu se svými kolegy (Petrem Černým a  Michalem Burešem) připravili celou řadu odborných videokurzů, které Vám zde předkládáme. Tyto videokurzy jsou výsledkem téměř dvacetileté zkušenosti se vzděláváním IT dovedností, stovek běhů kurzů počítačového vzdělávání a několika tisíc spokojených abolventů jejich kurzů.... 

Funkce.xlsx 0.77 MB
Rodina.xlsx 13.11 kB
Nahrávám...
Nahrávám...