dnes je 15.4.2024

Input:

Excel 2013: Časové funkce

17.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Excel 2013 disponuje sérií funkcí pro zpracování datových a časových hodnot. Ukážeme si, jaké mají v praxi využití.

Při použití těchto funkcí použijte ikonu Datum a čas na kartě VZORCE ve skupině Knihovna funkcí nebo stiskněte tlačítko se symbolem fx na řádku vzorců a v rozevíracím seznamu Vybrat kategorii nastavte volbu Datum a čas.

Příklady funkcí, uváděných v této kapitole, naleznete v sešitu excel_casove_funkce.xlsx.

Aktuální datum a čas

Pro vložení aktuálního data do buňky použijte funkci DNES. Tato funkce nemá žádné parametry. Výsledkem funkce je vzorec, vracející systémové datum z počítače; hodnota vzorce se tedy mění každý den.

Funkci DNES můžete s výhodou využít pro sledování lhůt. Jestliže např. vytvoříte vzorec, odečítající od sebe buňku s funkcí DNES a buňku s datem splatnosti, výsledkem je kladný nebo záporný počet dnů před a po splatnosti, který se každý den změní.

Obdobou funkce DNES je funkce NYNÍ, která vrací aktuální datum a aktuální čas.

Aktuální čas, který vrátí funkce NYNÍ, se vztahuje k okamžiku, kdy byl vzorec vytvořen. Zobrazený čas se již dále nemění. Pro zobrazení okamžitého času musíte sešit přepočítat pomocí klávesy F9 a tím vzorec aktualizovat.

Části datové hodnoty

Pro zjištění pořadového čísla dne, měsíce nebo roku pro určitou datovou hodnotu použijte funkce DEN, MĚSÍC a ROK. Tyto funkce mají jediný parametr Pořadové číslo, do kterého zadáte odkaz na buňku s datovou hodnotou. Výsledkem uvedených funkcí je celočíselná hodnota.

Do parametru Pořadové číslo ve funkcích DEN, MĚSÍC a ROK můžete zapisovat i z klávesnice běžné datum ve tvaru "5.2.2013", ale v zápisu nesmí chybět závorky.

Opakem uvedených funkcí je funkce DATUM, která vytvoří datovou hodnotu z pořadového čísla dne, měsíce a roku. Funkce má tedy tři parametry: Rok, Měsíc a Den, do kterých zadáte potřebná pořadová čísla. Jejich hodnoty můžete zapsat z klávesnice nebo použít odkazy na buňky. Výsledkem funkce DATUM je datová hodnota. Buňka s touto funkcí se automaticky přeformátuje na datové zobrazení.

Pořadové číslo dne v týdnu

Pořadové číslo dne v týdnu určí funkce DENTÝDNE. Tato funkce má dva parametry:

  • Pořadové je buňka s datovou hodnotou. Do parametru je možné zapisovat datum i z klávesnice, ale musí být uveden v uvozovkách.
  • Typ je nepovinný parametr určující, jak se počítají dny v týdnu. Pro evropský způsob počítání, tj. týden od pondělí do neděle, zadejte do tohoto parametru číslo dvě.

 

Jestliže ve funkci DENTÝDNE nezadáte parametr Typ a ponecháte jej prázdný, funkce bude počítat dny v týdnu americkým způsobem, tedy od neděle do soboty.

Převod data z textu

Funkce DATUMHODN vytvoří datovou hodnotu z textu. Funkce má jediný parametr Datum, do kterého zadáte datum zapsané z klávesnice nebo odkaz na buňku s textem. Výsledkem funkce je nenaformátované datum, tj. datum v podobě pořadového čísla. Proto musíte buňku s funkcí DATUMHODN ještě přeformátovat na datové zobrazení.

Funkci DATUMHODN můžete s výhodou využít zejména tehdy, jestliže se při importu údajů do Excelu převede sloupec datových hodnot jako text. Postupujte takto:

  1. Do listu vložte nový sloupec.
  2. V tomto novém sloupci vytvořte vzorce, převádějící texty na datum pomocí funkce DATUMHODN.
  3. Vzorce zkopírujte.
  4. Označte původní buňky s textem a klepněte na šipku u
Nahrávám...
Nahrávám...