dnes je 21.4.2024

Input:

Excel 2013: Chybová hlášení při výpočtech

22.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočty v Excelu 2013 provádíte pomocí vzorců nebo funkcí. Zpravidla se je podaří zadat správně. Pravidla však mají i své výjimky. Výsledek se pak nedostavuje v očekávané podobě. Není to vinou Excelu, je to důsledkem chyby, kterou jste při zadávání vzorce či funkce učinili. Microsoft Excel se vám i v takové situaci snaží vyjít vstříc.

Pokud se například pokusíte zadat do buňky neúplný vzorec, Excel vám nahlásí chybu ve vzorci a bude nabízet řešení. Zaměříme se ale na jiný typ problému, kdy Excel sice vzorec přijme, ale místo výsledku vrací do buňky text, začínající znakem #. Tomuto textu se říká chybová hodnota. Nejdříve ale zmínka o jednom případu, který vlastně chybou není.

Při práci s tabulkami se poměrně často setkáte s tím, že se v buňce místo očekávaného výsledku zobrazí několik symbolů ####, které vyplňují obsah celé buňky. Toto ještě není skutečné chybové hlášení, jedná se o informaci o tom, že zadaná hodnota (číslo, datum, čas) potřebuje pro své zobrazení větší šířku buňky, nežli je nastavena. Stačí tedy šířku buňky (sloupce) upravit a správná hodnota se zobrazí.

Chybová hlášení

Skutečných chybových hlášení v Excelu je celkem osm. Četnost jejich výskytu se liší, s některými z nich se v praxi nemusíte vůbec setkat, je však dobré o nich vědět.

 1. Chybová hodnota #NULL!

  Tato chybová hodnota se vrací v případě, že ve vzorci určíte průnik dvou oblastí, které se nepřekrývají. Protože využívání průniku oblastí při práci s programem Excel není příliš obvyklé, je častějším důvodem vzniku této chyby překlep.
  Chybu lze odstranit opravou případných překlepů.

 2. Chybová hodnota #DĚLENÍ_NULOU!
  Tato chybová hodnota se vrací v případě, že zadaný vzorec zahrnuje dělení nulou.
  Chybu můžete odstranit zadáním hodnot, které nevedou k dělení nulou.

 3. Chybová hodnota #HODNOTA!
  Tato chybová hodnota se vrací v případě, že při výpočtu byla použita data jiného než požadovaného typu. Nejčastější záměnou je použití textových hodnot místo číselných, například použitím nesprávného znaku pro desetinnou čárku nebo zadáním číselného údaje včetně jednotek.
  Chybu odstraníte tím, že opravíte data do požadovaného typu.

 4. Chybová hodnota #ODKAZ!

  Tato chybová hodnota se vrací v případě, že ve vzorci byl použit neplatný odkaz na buňku, nebo chybí operátor. Nejčastěji se tato chyba objeví v případě, že odstraníte buňky nebo sešit, na který vzorec odkazuje, nebo při kopírování vzorců.
  Chybu vyřešíte tím, že odstraníte ze vzorce odkazy na neexistující buňky.

 5. Chybová hodnota #NÁZEV?

  Tato chybová
Nahrávám...
Nahrávám...