dnes je 21.4.2024

Input:

Excel 2013: Databázové funkce

3.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebovali jste již někdy zjistit například průměrný plat zaměstnanců v určité věkové skupině nebo jaký je počet odpracovaných hodin u určité skupiny lidí za dané období?

Asi by se postupně dalo použít filtrování a pak hodnoty sčítat a hledat výsledné číslo. Ale bylo by to dost pracné. Právě na uvedený typ výpočtů je vhodné použít takzvané databázové funkce.

Co jsou to databázové funkce?

Databázové funkce jsou funkce, které pracují nad databází neboli nad seznamem dat. Umějí tedy vyhodnotit velké množství dat na základě zadaných požadavků (kritérií).

Základní princip práce s nimi je podobný jako s ostatními funkcemi v Excelu. Tedy používat standardního průvodce pomocí příkazu Vložit funkci (na kartě VZORCE nebo v řádku vzorců).

Po klepnutí na ikonu Vložit funkci se zobrazí dialogové okno, ve kterém naleznete kategorii funkcí Databáze:

Tato skupina funkcí nepracuje jenom s vlastní oblastí dat, ale potřebuje ke své práci i předem definovanou tzv. oblast kritérií. Oblast kritérií je v podstatě oblast buněk, do které definujete vlastní podmínky pro výběry či filtrování dat (obdoba oblasti kritérií při rozšířeném filtru). Nejmenší oblast kritérií může mít dvě buňky, které jsou umístěny pod sebou. V horní buňce je vždy název pole z databáze (seznamu), v dolní je požadovaná podmínka (kritérium).

Základní přehled databázových funkcí:

  • DMAX – vypočte maximální hodnotu ve vybraném poli databáze, která splňuje zadaná kritéria.
  • DMIN – vypočte minimální hodnotu ve vybraném poli databáze, která splňuje zadaná kritéria.
  • DPOČET – spočítá počet buněk obsahujících čísla ve vybraném poli databáze, na základě zadání podmínek v oblasti kritérií.
  • DPOČET2 – vrátí počet všech neprázdných buněk ve vybraném poli databáze, které splňují zadaná kritéria.
  • DPRŮMĚR – vypočítá průměrnou hodnotu ve zvoleném poli databáze tak, že budou do výsledku zahrnuty jen ty záznamy, které splňují podmínky v oblasti kritérií.
  • DSUMA – spočítá součet čísel ve zvoleném poli databáze jen z těch záznamů, které splňují podmínky zadané ve vaší oblasti kritérií.
  • DVAR – vypočítá rozptyl čísel ve vybraném poli databáze, která budou odpovídat podmínkám v zadané oblasti kritérií.
  • DSMODCH – vrátí směrodatnou odchylku čísel ve vybraném poli databáze, která splňují zadaná kritéria.

Práce s databázovými funkcemi

Otevřete si zkušební příklad (databázi) Excel2013_DatabazoveFunkce.xlsx, ve které máte již připraveny výpočty a tabulky kritérií:

 

Z tohoto souboru potřebujete zjistit následující údaje pro další statistické zpracování.

1. Průměrná mzda lidí ve věku 35 až 45 let.

Pokud v databázi přímo sloupec „Věk“ nemáte, můžete jej zjistit dvěma způsoby:

  • použijete pole „Datum narození“ a určíte období, ve kterém se tito lidé mohli narodit. Pro 35 až 45 let by to například mohlo být od 1. 1. 1968 do 31. 12. 1978. Tato data pak zapíšete následujícím způsobem do oblasti kritérií, které určují interval pro pole datum narození:
  • nebo můžete do databáze vložit sloupec „Věk“, který se bude odkazovat na pole „Datum narození“. Do tohoto sloupce pak stačí vložit pro přibližný výpočet věku jednoduchý vzorec =ZAOKROUHLIT((DNES()-D2)/365;0):

 

Potom již oblast kritérií můžete vytvořit následujícím způsobem.

Nyní již můžete pomocí průvodce Vložit funkci použít databázovou funkci DPRŮMĚR, která má tvar =DPRŮMĚR(databáze;pole;kritéria), kde databáze je vlastně oblast buněk, která tvoří databázi. Argument pole zase určuje sloupec,

Nahrávám...
Nahrávám...