dnes je 23.5.2024

Input:

Excel 2013: Logické funkce

5.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na první pohled by vás mohl od práce s těmito funkcemi odradit jejich název – logické funkce. To proto, že na logiku se často vzpomíná jako na různé výroky. Přitom právě tato skupina funkcí vám může usnadnit spoustu práce. Ve skupině najdete funkce nejenom pro negaci výrazu, ale i ověření podmínek nebo testování pro rozhodnutí dalšího výpočtu.

Funkcí v této skupině je pouze několik – budeme se zabývat funkcemi A, KDYŽ, NE, NEBO.

Funkce KDYŽ

Určitě nejznámější a také nejpoužívanější funkcí je funkce KDYŽ, kterou můžete použít při rozhodnutí, zda výpočet má probíhat jedním či druhým způsobem. Pravidla pro její zápis jsou =KDYŽ (podmínka; ano; ne). Přitom argument podmínka může být libovolný výraz, který se bude vyhodnocovat jako pravdivý nebo nepravdivý. Argument ano je zase hodnota nebo výraz, který se má udělat (vypočítat, zapsat, zobrazit), když je podmínka splněna, tedy, když je pravdivá. A argument ne je hodnota nebo výraz, který se bude dělat, když bude podmínka vyhodnocena jako nepravdivá.

Představte si, že vyhodnocujete konečné ceny zboží za odebrané zboží (příklad excel_logicke_funkce.xlsx). Jestliže bude jejich počet deset a více, pak poskytnete slevu 15 %. Pokud se ale nakoupí méně kusů, nákup bude bez slevy, tedy 0 %.

Na uvedený výpočet dál můžete navázat ceny zboží a určení konečné ceny. Funkce KDYŽ vám zde pomohla především rozhodnout výši slevy.

Určitě zajímavá může nastat situace i tehdy, když byste chtěli poskytnout danou slevu na základě místa nakupujícího i počtu zakoupeného zboží. Například, jestliže bude zákazník z Brna, tak dostane slevu, i když nenakoupí 10 kusů určitého zboží. Pokud bude z jiného města, dostane slevu jen tehdy, když odebere deset kusů a více. Nebo naopak, zákazník dostane slevu jen tehdy, když je z Olomouce či Brna, ale zároveň nakoupí alespoň 10 kusů.

Aby mohla funkce KDYŽ správně takové podmínky vyhodnotit a následně zvolit směr výpočtu, je třeba si pomoci ještě funkcemi jinými, a to A a NEBO.

Funkce A a NEBO

Funkce A vrací hodnotu PRAVDA, pokud všechny její argumenty jsou pravdivé. Její tvar je =A(logická1; logická2; ...), kde logická1, logická2,... jsou argumenty, které se mají testovat. Funkce NEBO zase vrátí hodnotu PRAVDA

Nahrávám...
Nahrávám...