dnes je 23.5.2024

Input:

Excel 2013: Matematické funkce

10.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Skupina matematických funkcí je určitě zajímavá, ale také velmi rozdílná. Najdete mezi nimi možnost výpočtu nejenom klasických funkcí (sinus, tangens, logaritmus, …), ale i funkce pro zaokrouhlování výpočtů, různé převody, dělení, součiny, atd.

Pokud si chcete matematické funkce prohlédnout, klepněte na řádku vzorců na ikonu fx a spusťte tak průvodce Vložit funkci.

 

V zobrazeném dialogovém okně klepněte na šipku u nabídky Vybrat kategorii a zvolte si položku Matematické. Tím se v části Vybrat funkci zobrazí seřazené všechny funkce zařazené mezi funkce matematické. Podívejme se na práci s některými z nich (příklad Excel_Matematicke_Funkce.xlsx).

Zaokrouhlování

Určitě nejznámější funkcí pro zaokrouhlování je funkce ZAOKROUHLIT(číslo; číslice), kde jako první argument se dosazuje číslo, které chcete zaokrouhlit, a druhý argument vyjadřuje počet čísel, na které chcete číslo zaokrouhlit. Jestliže je číslice větší než nula, zaokrouhlení proběhne na daný počet desetinných míst, pokud bude nula, je číslo zaokrouhleno na celé číslo a pokud bude číslice záporné číslo, zaokrouhlení probíhá vlevo od desetinné čárky (to znamená na celé desítky, stovky, tisíce, …).

 

U mnoha finančních záležitostí či různých správních poplatků (odvody daní, zdravotní nebo sociální pojištění, clo, ­…) se většinou nepoužívá standardní matematické zaokrouhlení, ale zaokrouhlení čísla vždy pouze nahoru nebo vždy pouze dolů.

Možná si řeknete, že to je jednoduché, stačí použít funkci ZAOKR.NAHORU nebo ZAOKR.DOLŮ. Tyto funkce však nezaokrouhlují na zadaný počet desetinných míst, ale na násobek. Pro zaokrouhlení na zadaný počet desetinných míst je třeba použít funkci ROUNDUP nebo ROUNDDOWN.

 

Argumenty obou funkcí mají stejný význam jako u funkce ZAOKROUHLIT. To znamená, že první argument je číslo, které chcete zaokrouhlovat, a druhým argumentem zadáváte, na kolik míst se má číslo zaokrouhlit.

Už uvedené funkce ZAOKR.NAHORU nebo ZAOKR.DOLŮ pak pracují na jiném principu. Obě funkce nezaokrouhlují na zadaný počet desetinných míst, ale na nejbližší násobek zadaného čísla. Do této skupiny funkcí patří i funkce MROUND(číslo; násobek), kde číslo je hodnota, která se má zaokrouhlit, a násobek je číslo udávající násobek zaokrouhlení. Co to vlastně znamená? Například když zapíšete do buňky = MROUND(21; 4), výsledek bude 20, protože funkce vypočítá nejbližší násobek čísla 4, a to je 20. Pokud byste zapsali = MROUND(23; 4), výsledek bude 24, protože to je nejbližší násobek čísla 4.

 

Z příkladu je vidět, že se zde opravdu nejedná o počet desetinných míst jako u běžného zaokrouhlování, ale o vyhledání násobků. Funkce MROUND hledá nejbližší násobek v matematickém smyslu, funkce ZAOKR.NAHORU pak vyhledá vždy nejbližší vyšší násobek a ZAOKR.DOLŮ zase vždy nejbližší nižší násobek.

Nyní se asi zeptáte, kde v praxi se tedy dají takové funkce využít. Už při pohledu na poslední řádek na předcházejícím obrázku je vidět, že tuto funkci můžete použít při zaokrouhlování na padesátihaléře. Stačí jen opravdu jako násobek uvést číslo 0,5.

Nebo si představte, že znáte rozměry přepravky či krabice, do které potřebujete skládat určitý výrobek o daném rozměru. Vás nyní zajímá, kolik místa výrobky zaberou, případně, kolik výrobků se tam celkem vejde.

 

Celá část čísla

Mezi matematickými funkcemi se nachází i CELÁ.ČÁST, která umí zaokrouhlit

Nahrávám...
Nahrávám...