dnes je 19.4.2024

Input:

Excel 2013: Práce s kontingenčními tabulkami

10.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontingenční tabulka je speciální druh tabulky, která má sdružená data z jiného zdroje dat (obvykle jiná tabulka nebo jakýkoliv externí zdroj dat). Tato data jsou v kontingenční tabulce přeuspořádána do vícerozměrných souhrnů a dávají tak odlišný pohled na původní zdroj dat.

Navíc je kontingenční tabulka propojená s původním zdrojem dat a jakákoliv změna v tomto zdroji dat se (po aktualizaci kontingenční tabulky) promítá i do kontingenční tabulky. Kdykoliv tak vidíte okamžitý stav námi vytvořené souhrnné sestavy.

Kontingenčních tabulek můžete mít v souboru několik, a všechny budou závislé na jednom původním zdroji dat.

Různá zobrazení kontingenční tabulky

V této části si prakticky vyzkoušíte možnosti a kombinace použití kontingenčních tabulek jako podkladů pro analýzu obchodních případů v našem příkladu Excel2013_KT.xlsx. Na listu „data“ máme kompletní tabulku obchodních případů. Tabulka je velmi detailní a zdánlivě přehledná. Ovšem pouze do okamžiku, pokud z ní budete chtít vybrat nějakou souhrnnou hodnotu (např. za kolik prodal celkem obchodník „Martin“ položek zboží). V tu chvíli zjistíte, že je tabulka v podstatě nepoužitelná a že všechny důležité analýzy, které z ní chcete čerpat, nejsou normálně přístupné.

Vycházíme tedy z tabulky vstupních dat na listu „data“:

 

Z těchto dat jsou vytvořeny jednotlivé kontingenční tabulky na jednotlivých listech, které si pozorně prohlédněte:

List A – obraty obchodníků podle položek zboží

Zde vidíte opravdu detailně a přehledně, kolik prodal jednotlivý obchodník kterého zboží.

List B – obraty obchodníků podle položek zboží

Zde vidíte obdobnou, transponovanou tabulku.

List C – počet obchodů jednotlivých obchodníků podle položek zboží

Přehled obchodních případů podle obchodníků a zboží.

List D – počet obchodů jednotlivých položek podle obchodníků

Zde je opět podobná, transponovaná tabulka jako na listu C.

List E – opět počet obchodů jednotlivých položek podle obchodníků

Zde je opět podobná tabulka, tentokrát strukturovaná do dvou úrovní sloupců.

List F – obraty obchodníků rozložené podle jednotlivých měsíců

Zde vidíte ještě tzv. třetí rozměr kontingenční tabulky, kde si můžete zvolit, které položky zboží se obrat příslušného měsíce a obchodníka týká.

Ve spodní části listu máte ukázku týkající se zúžení údajů z tabulky pouze na PC sestavy.

List G – obraty zboží podle jednotlivých měsíců

Ve třetím rozměru zde vidíte možnost volby obchodníka a ve spodní části je tabulka upravená na obrat za notebooky a PC sestavy v prvních čtyřech měsících.

List H – obraty

Nahrávám...
Nahrávám...