dnes je 29.5.2024

Input:

Excel 2013: Práce s výsečovými grafy

12.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi množstvím různých typů grafů patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším výsečový graf (také nazývaný „koláčový“). Je velmi vhodný pro znázornění podílu jednotlivých hodnot na celkovém výsledku.

Vytváření výsečového grafu

Výsečový graf se vytváří stejně jako jiné typy grafů pomocí příslušné ikony na kartě VLOŽENÍ ve skupině Grafy. Předpokladem je vybrání zdrojové tabulky nebo skupiny dat v ní.

V zobrazené nabídce máte na výběr z různých podtypů výsečového grafu. Velmi často je využíván Prostorový výsečový, použijeme jej také. Na listu se z označených hodnot vytvoří výsečový graf. Především je třeba dbát na to, abychom označili hodnoty, které dohromady dávají smysluplný celek. Výsečový graf totiž znázorňuje podíly jednotlivých označených hodnot na jejich součtu. Bylo by proto např. chybou označit při tvorbě výsečového grafu v tabulce řádek se součtem označovaného sloupce.

Po označení vytvořeného grafu můžeme rozhodnout o zobrazení jednotlivých prvků grafu. Poslouží nám k tomu ikony Přidat prvek grafu a Rychlé rozložení na kartě NÁVRH ve skupině Rozložení grafu nebo tlačítko se symbolem + u pravého horního okraje grafu.

Lze nastavit zobrazení názvu grafu, legendy grafu a popisků jednotlivých výsečí. U popisků lze zvolit jejich umístění na výsečích příp. za jejich okrajem.

U výsečových grafů se často používají popisky ve formátu procent. Pro jejich nastavení je potřeba klepnout na šipku u volby Popisky dat a vybrat příkaz Další možnosti. Zobrazí se podokno s názvem Formát popisků dat, ve kterém zrušíme zaškrtnutí u pole Hodnota a naopak zaškrtneme pole Procento.

Program Excel sám spočítá procentuální podíl jednotlivých hodnot v oblasti dat a zobrazí

Nahrávám...
Nahrávám...