dnes je 25.5.2024

Input:

Excel 2013: Textové funkce

27.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Méně obvyklé je v Excelu pracovat s texty jako vzorci tak, aby byly součástí výpočtů. Přitom se tím otevírá další využití tabulek. Excel umí totiž nejenom počítat počet znaků, ale i přidávat znaky další, rozdělovat textové řetězce nebo některé textové řetězce převádět na hodnoty či opačně hodnoty na text.

K základní práci s textem určitě patří operátor & (napíšete jej pomocí kláves pravý Alt+C), který zajistí sčítání jednotlivých textů. Místo tohoto operátoru však můžete použít i funkci =CONCATENATE(text1;text2;...), kde text1, text2, ... jsou textové položky, které mají být sloučeny do jedné. Tyto položky mohou obsahovat textové řetězce, čísla nebo odkazy na jednotlivé buňky (příklad excel_textove_funkce.xlsx).

Jak zjistit délka textu

Pro zjištění délky textového řetězce existuje velmi jednoduchá funkce, a to =DÉLKA(text), kde text znamená textový řetězec, jehož délku chcete zjistit. Je užitečné vědět, že také mezery v textovém řetězci jsou považovány za znaky.

 

Jak vybírat určité znaky z řetězce

Někdy se může stát, že si načtete data z jiného, například účetnického programu. Pak se často data zobrazí jako text. A pokud potřebujete z daného řetězce získat jen určitou část, například jen některé znaky pro další zpracování, je třeba se podívat na práci s některými textovými funkcemi.

Pokud potřebujete jen určitý počet znaků od levého okraje textového řetězce, použijte funkci =ZLEVA(text;znaky), kde text je textový řetězec, ze kterého se budou vybírat znaky, a argument znaky určuje, kolik znaků má funkce vrátit. Toto číslo musí být větší nebo rovno nule a je-li argument znaky větší, než je délka textu, funkce vrátí celý text. Když počet znaků neuvedete, bude Excel pracovat s jedničkou.

Jestliže budete potřebovat naopak pouze znaky z pravé části textového řetězce, vložte funkci =ZPRAVA(text;znaky).

 

Může ale nastat i ta situace, že nebudete chtít znaky ani přímo zleva a ani zprava, ale od určité pozice uvnitř textového řetězce. V takovém případě je v Excelu funkce ČÁST, která umí vrátit zadaný počet znaků od místa, které jí řeknete. Tato funkce má tvar =ČÁST(text;start;počet_znaků), kde text je textový řetězec, který obsahuje znaky, které chcete získat. Argument start je pozice prvního znaku hledaného řetězce (pro první znak v řetězci je to 1) a počet_znaků určuje, kolik znaků má funkce z textu vrátit. Pokud je hodnota argumentu start větší než délka řetězce text, vrátí funkce prázdný řetězec, pokud je argument start menší než 1 nebo argument počet_znaků záporný, vrátí funkce chybové hlášení #HODNOTA!.

Představte si, že máte v buňce rodné číslo. Na základě jeho tvaru byste chtěli psát do sousedních buněk to, zda se jedná o ženu či muže.

 

Je třeba tedy z textového řetězce vytáhnout od 3. místa 2 znaky, ve kterých je uveden měsíc narození. Potom získané číslo musíte porovnat s číslem 50 (když větší, je žena, když menší, pak muž). Výsledek testu se pak zapíše do aktivní buňky pomocí funkce KDYŽ.

Hledání a nahrazování textu

Při práci s texty se také může stát, že z delšího textového řetězce potřebujete získat určité znaky a nevíte, na které pozici se nachází. V takovém případě je

Nahrávám...
Nahrávám...