dnes je 14.6.2024

Input:

Excel 2013: Tvorba kontingenční tabulky z údajů v Accessu

23.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdrojem dat pro tvorbu kontingenční tabulky bývá nejčastěji datová tabulka, umístěná přímo v sešitu Excelu. Excel však umožňuje využívat pro tvorbu kontingenčních tabulek také jiné datové zdroje, zejména databázové systémy, například Access.

Řešení příkladů v této kapitole vyžaduje dva soubory – databázi Access2013_KT.accdb a ukázkový sešit Access2013_KT.xlsx.

Tvorba propojení na externí zdroj dat

Vytvoření kontingenční tabulky z dat umístěných v databázi provedete pomocí následujícího postupu:

  1. Použijte příkaz Kontingenční tabulka na kartě VLOŽENÍ ve skupině Tabulky. V zobrazené nabídce označte volbu Použít externí zdroj dat a stiskněte tlačítko Zvolit připojení.
  2. Zobrazí se seznam naposledy použitých připojení. Pokud vytváříte nové připojení, klikněte na tlačítko Vyhledat další a v okně pro výběr databáze nalezněte umístění a název databáze, ze které se má kontingenční tabulka vytvořit, a potvrďte tlačítkem Otevřít.
  3. V dalším okně vyberte datový zdroj. V seznamu jsou zobrazeny všechny tabulky a výběrové dotazy, obsažené ve vybrané databázi. Zvolte potřebnou tabulku nebo dotaz a klepněte na tlačítko OK.
  4. Po potvrzení můžete opět pracovat s běžným oknem pro vytváření kontingenční tabulky. Pod tlačítkem Zvolit připojení vidíte název aktuálního připojení.

Informaci o externím zdroji dat si sešit Excelu uloží i s úplnou cestou. Pokud databázi Accessu přesunete do jiného umístění (nebo přejmenujete), kontingenční tabulka nebude správně fungovat, a to i tehdy, jestliže jsou sešit i databáze umístěny ve stejné složce.

Po kliknutí na tlačítko Vyhledat další je možné kromě přímého otevření databáze použít i propojovací soubor s příponou *.odc (Office Data Connection).

Použití souboru ODC má dvě výhody:

  • V souboru je již zahrnuta informace o umístění a názvu databáze. Nemusíte ji proto vyhledávat.
  • Pomocí souboru ODC můžete pro tvorbu kontingenční tabulky použít i jiné datové zdroje, např. SQL Server.

Tvorba kontingenční tabulky

Po potvrzení zdroje dat budeme vráceni zpět do dialogového okna Vytvořit kontingenční tabulku. V části Zvolte umístění sestavy kontingenční tabulky určíte, jestli ji chcete vytvořit na novém nebo na existujícím listu. Vytvoření kontingenční tabulky potvrdíme tlačítkem OK.

Tím se na listu vytvoří prázdná kontingenční tabulka a na pravé straně se zobrazí okno se seznamem polí. Jednotlivá pole zatáhněte myší do potřebných částí kontingenční tabulky.

Pro aktualizaci postavte kurzor do oblasti kontingenční

Nahrávám...
Nahrávám...