dnes je 3.3.2024

Input:

Excel 2013: Vlastní typ grafu

19.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Microsoft Excel nabízí širokou paletu předdefinovaných grafů. Tyto grafy můžete dále upravovat a dát jim uspořádání a podobu podle vlastních potřeb. Pokud však používáte určitou konkrétní podobu grafu často, bude jistě užitečné, pokud zařadíte takový graf mezi předdefinované.

Vytvoření vlastního typu grafu

Podobně, jako jednotlivé již definované typy grafů v Excelu vznikly úpravami výchozích typů grafů, můžete zcela obdobně vytvořit i svůj vlastní typ grafu. Chcete-li definovat vlastní typ grafu, vytvořte v Excelu vzorový graf.

Vyberte tabulku dat, vhodnou pro vámi zamýšlený typ grafu.

Standardním způsobem (pomocí průvodce nebo úpravou předdefinovaného typu grafu, zobrazeného klávesou F11 nebo kombinací Alt+F1) vytvořte výchozí graf.

V tomto grafu proveďte všechny potřebné úpravy – nastavte např. vhodný tvar datových bodů, formáty písma, měřítka a popisky os, vhodné barvy, případně pozadí grafu, průhlednost zobrazované oblasti, u prostorových grafů i jejich prostorové rozmístění atd. Do vlastního typu grafu se však neuloží takové vlastnosti, jako informace o tom, co tvoří datové řady – zda řádky nebo sloupce, a dále takové prvky, které jste do grafu přidali prostřednictvím tlačítka Obrazce na kartě VLOŽENÍ.

Po ukončení všech úprav tento graf vyberte.

Nyní klepněte na graf pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Uložit jako šablonu. V okně Uložit šablonu grafu zadejte vhodný název grafu. Jako umístění ponechejte výchozí nabízenou složku.

Nahrávám...
Nahrávám...