dnes je 22.5.2024

Input:

Excel 2013: Vytváříme a upravujeme grafy

10.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Excel 2013 je výborný nástroj na tvorbu tabulek a provádění výpočtů. Dokáže však také vytvářet jiné pohledy na tabulkově uspořádaná data – grafy. Data v tabulce jsou systematicky uspořádaná, ale v některých případech je graf mnohem názornější pro orientaci a rychlý přehled. Na druhé straně předpokladem pro vytvoření grafu je existence zdrojové tabulky s daty.

Nejčastěji používané grafy

V závislosti na zdrojových datech a účelu, který má graf splnit, lze použít mnoha typů grafů. V základní nabídce je jich deset a každý z nich má 3–7 podtypů, takže je z čeho vybírat. K nejčastěji používaným typům patří:

Sloupcové (pruhové) grafy – umožňují přehledné zobrazení velikosti datových bodů a porovnání několika datových řad.

Spojnicové grafy – velmi názorně zobrazují vývojové trendy v zobrazovaných datech.

Výsečové (prstencové) grafy – jsou vhodné pro znázornění podílu jednotlivých hodnot na celkovém výsledku.

Kromě toho je samozřejmě možné využít širokou nabídku specializovanějších typů grafů, ke kterým patří grafy XY bodové, paprskové, bublinové, burzovní a další.

Vytvoření grafu

Graf lze vytvořit pomocí ikon na kartě VLOŽENÍ ve skupině Grafy. Po klepnutí na vybranou ikonu reprezentující typ grafu se zobrazí galerie podtypů.

Graf se vytváří na základě dat z tabulky. Pokud vyberete typ grafu a kurzor je umístěn v tabulce, bude graf vytvářen z této tabulky. Máte také možnost vybrat zdrojová data v tabulce předem (označením) a poté vybrat typ grafu, nebo případně vybrat typ grafu a v průběhu práce s ním vybrat potřebná data.

Výběru dat věnujte pozornost, zejména jsou-li v tabulce vedle dílčích hodnot i jejich součty. V takovém případě by tyto souhrnné údaje neměly být součástí vybraných dat. Naopak do výběru zahrňte i nadpisy řádků a sloupců, uplatní se jako popisy os a pro legendu. Datové řady ve výběru musejí mít stejný počet buněk. Můžete vybrat i nespojité oblasti dat (např. pomocí výběru myší spolu s klávesou Ctrl).

Popišme si nyní konkrétní postup vytvoření grafu pomocí ikon na kartě VLOŽENÍ.

V tabulce vyberte data, která chcete zobrazit v grafu.

Klepněte na kartě VLOŽENÍ ve skupině Grafy na vhodný typ grafu, například spojnicový (tlačítko Vložit spojnicový graf). Jako podtyp grafu vyberte například Spojnicový se značkami.

Už když myší najedete na konkrétní podtyp, zobrazí se vám v listu náhled budoucího grafu daného typu a podtypu. Pokud jste s volbou spokojeni, klepněte na tlačítko příslušného podtypu. Graf se vytvoří a můžete s ním dále pracovat.

Po označení vytvořeného grafu se na pásu karet objeví nová podbarvená karta NÁSTROJE GRAFU s dvěma podkartami – NÁVRH a FORMÁT. Obsahují nástroje, pomocí nichž můžete graf přizpůsobit vlastním požadavkům.

Jiným způsobem, jak změnit vzhled grafu je použít tří tlačítek, které se objeví po označení grafu u jeho levého horního okraje.

Úprava grafu pomocí nástrojů na pásu karet

Na kartě NÁVRH se ve skupině Rozložení grafu nachází ikona Přidat prvek grafu. Zde naleznete možnosti zadání názvů grafu a jednotlivých os, nastavení os – hlavní a vedlejší, rozhodnout, jak bude zobrazena mřížka tabulky – pro přehlednost většinou postačí hlavní mřížka. Dále můžete rozhodnout o zobrazení legendy a jejím umístění, stanovit, zda se k datovým bodům mají přidat popisky nebo hodnoty. Najdete zde i možnost zobrazovat spolu s grafem zdrojovou tabulku, pokud ano, můžete nastavit, zda budou v této tabulce zobrazeny symboly, použité v legendě grafu (klíč legendy). U každého prvku grafu je vždy jako poslední uvedena volba s názvem Další možnosti (název prvku), která zobrazí podokno s možnostmi podrobnějšího nastavení.

Druhá ikona na kartě NÁVRH s názvem Rychlé rozložení nabízí galerii předem vytvořených kombinací prvků grafu – než začnete ručně přidávat prvky grafu, je vhodné se podívat, jestli již v této galerii není takový vzhled grafu, který očekáváte.

Skupina Styly grafů na kartě NÁVRH slouží ke změně barev grafu a vizuálního stylu jejich prvků. Ikona Změnit barvy nabídne galerii několika sad barev, včetně sady odstínů šedé vhodné pro tisk na černobílé tiskárně. Zbylou část skupiny vyplňuje galerie vizuálních stylů. Již po pouhém najetí na styl v galerii uvidíte, jak by váš graf mohl vypadat.

Pro podrobnější, ruční nastavení vzhledu grafu můžete využít kartu FORMÁT.

Ikona Zaměnit řádek za sloupec ve skupině Data na kartě NÁVRH nastaví, zda řady grafu tvoří řádky nebo sloupce původní tabulky. Klepnutím na tuto ikonu se tedy graf pozmění tak, jakoby se původní tabulka celá převrátila „podle osy“. Tato volba má smysl např. u sloupcových grafů vytvořených z tabulky o více

Nahrávám...
Nahrávám...