dnes je 20.6.2024

Input:

Excel 2013: Základní popis programu

19.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Popis pracovního prostředí tabulkového editoru Microsoft Excel 2013. Otevření souboru, pohyb po buňkách, možnosti výběrů.

Popis pracovního prostředí

Podobně jako u ostatních programů kancelářského balíku Microsoft Office 2013 se i v Excelu po spuštění otevře galerie šablon s možností Prázdný sešit. Pokud byste potřebovali otevřít další čistý nový sešit, použijte na kartě SOUBOR příkaz Nový. Jestliže si upravíte panel nástrojů Rychlý přístup (přidáte na něj ikonu Nový), pak stačí příště pro vytvoření čistého sešitu na ni jen klepnout.

Na následujícím obrázku máte ukázku toho, co vše můžete v Excelu vytvářet (příklad Popis_programu.xlsx). Není to samozřejmě všechno, ale alespoň malý náhled do toho, co Excel umí (tabulky, výpočty, grafy,…).

Popis rozhraní Excel 2013

Základními jednotkami tabulkového editoru Excel 2013 jsou buňky, které jsou uspořádány do sloupců a řádků. Jednotlivé buňky pak spolu vytváří list a více listů pak tvoří sešit neboli soubor Excelu.

Do buněk můžete pak snadno zadávat čísla, různé texty, vzorce, data, … Celkový vzhled buněk a listů pak snadno změníte pomocí formátování. Je jedno, jestli budete formátovat před vlastním psaním do buněk nebo až po napsání obsahu buněk.

V horní části okna programu se nachází panel nástrojů Rychlý přístup, jehož obsah můžeme snadno změnit, a především Pás karet (karty s názvy SOUBOR, DOMŮ, VLOŽENÍ, …). V dolní části je pak stavový řádek, na kterém se zobrazují informace o práci s programem. V pravé části okna se pak mohou během práce objevovat podokna úloh.

Při práci v Excelu je pak velmi důležitý řádek vzorců, ve kterém se zobrazují veškerá data, která zadáváte do jednotlivých buněk. Také se v něm jednoduše může obsah buněk opravovat. Při tvorbě vzorců v něm zůstane i po potvrzení zapsaný vzorec, kdežto v buňce se už zobrazí výsledek.

Prostředí programu Excel si můžete i sami trochu upravit. Nejjednodušší úprava je pomocí Lupy v pravé dolní části okna, protože vám dovolí rychle zobrazení dat v sešitu zvětšit či zmenšit. Na kartě ZOBRAZENÍ pak můžete snadno zobrazit nebo skrýt záhlaví buněk, mřížku či řádek vzorců.

Ostatní úpravy se pak nachází pod nabídkou SOUBOR - Možnosti. Zde najdete nastavení pro písmo, vzhled sešitu, výpočty, …

V tabulkovém editoru se s buňkami pracuje při různých výpočtech, odkazech na jiné oblasti buněk nebo se potřebné buňky vyhledávají, proto musí mít každá buňka své pevné určení v rámci listu i sešitu. Takovému určení se říká adresa buňky, která je přesně dána průsečíkem sloupce a řádku, například C2, K42, AC152, …

Při odkazech na jiný list má adresa tvar: název listu!adresa buňky, například List2!D15 (znamená to odkaz na buňku D15, která se nachází na listu s názvem List2) nebo výsledky!C6 (zde je odkaz veden na buňku s adresou C6, která se nachází na listu s názvem výsledky).

Pohyb po buňkách

Mezi buňkami se můžete rychle pohybovat pomocí myši či klávesnice. Také pomocí myši se snadno přepnete mezi jednotlivými listy v sešitu. Někdy však může být užitečný pohyb v rámci listu nebo celého sešitu pomocí klávesnice.

Například pomocí kláves PgUp nebo PgDn se

Nahrávám...
Nahrávám...