dnes je 20.6.2024

Input:

Excel 2016: Chybové úsečky, spojnice, spojnice vzrůstu a poklesu

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Představíme si práci s několika statistickými nástroji v aplikace Microsoft Excel 2016.

Chybové úsečky

Máme vytvořený spojnicový graf se dvěma datovými řadami znázorňující časový průběh teplot při určitém technologickém procesu. Jedna řada představuje plánovaný průběh teplot, druhá řada pak skutečně naměřený průběh.

Určitou odchylku od plánu považujeme za přijatelnou. K pohodlnému naznačení této odchylky v grafu slouží nástroj chybové úsečky. Označíme v grafu spojnici „Plánovaný průběh teplot“ a na kartě Návrh zadáme příkaz Přidat prvek grafu > Chybové úsečky.

Mohli bychom si vybrat z několika předvolených možností, ale většinou bude lepší zvolit příkaz Další možnosti chybových úseček. Pokud bychom dopředu datovou řadu neoznačili, tak budeme vyzváni k jejímu výběru.

Pokud jsme ji označili, tak bude rovnou zobrazen postranní panel Formát chybových úseček. Je potřeba v něm věnovat pozornost především části Typ chybové hodnoty. Ponecháme výchozí volbu Pevná hodnota a zapíšeme její výši.

Délka chybových úseček bude v takovém případě konstantní. Chybové úsečky se zobrazí jako svislé čáry s určenou velikostí zakončené vodorovnou příčkou.

Při volbě Procento jsou délky chybových úseček počítány jako zadaný počet procent hodnoty z datové řady, a mění se proto v průběhu grafu. Výběr mezi volbami Pevná hodnota a Procento tedy závisí na tom, zdali přípustnou odchylku definujeme ve tvaru ±10 nebo ±10 %.

Následující dvě možnosti určují délku chybových úseček pomocí charakteristik variability známých ze statistiky. Volba Standardní chyba odsazuje chybové úsečky kolem hodnot v grafu, stejně jako předchozí možnosti. Volba Směrodatná odchylka je naopak odsazuje od vypočteného průměru hodnot a hodí se tak především pro sledování odchylek u veličin, u kterých očekáváme konstantní průběh. Vyplněním hodnoty v číselném poli si v tomto případě můžeme nechat zobrazit chybové úsečky s délkou danou jako násobek vypočtené směrodatné odchylky.

Poslední možnost s názvem Vlastní umožňuje po kliknutí

Nahrávám...
Nahrávám...