dnes je 17.6.2024

Input:

Excel 2016: Formátované tabulky - 2. část

22.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomocí tlačítka Formátovat jako tabulku na kartě Domů ve skupině Styly lze běžný seznam převést na tzv. formátovanou tabulku. V tomto článku si popíšeme, jak lze tyto tabulky upravovat pomocí karty Návrh, která se objeví na pásu karet, když označíme libovolnou buňku ve formátované tabulce.

Ve skupině Vlastnosti můžeme změnit název tabulky. Je to důležité hlavně v situaci, kdy máme tabulek více a odkazujeme na ně ve vzorcích, aby byly tyto odkazy srozumitelné. Dále můžeme tlačítkem Změnit velikost tabulky ručně změnit oblast dat zahrnutých do tabulky.

Ve skupině Nástroje najdeme čtyři tlačítka (většinu z nich najdeme i na jiných kartách):

 • pomocí tlačítka Souhrn pomocí kontingenční tabulky vytvoříme z formátované tabulky kontingenční tabulku,
 • tlačítko Odebrat duplicity umožňuje odstranění duplicitních (opakujících se) řádků tabulky,
 • tlačítko Převést na oblast převede po potvrzení formátovanou tabulku na běžný seznam bez přidaných funkcí – zůstane přitom zachován formát daný použitým stylem tabulky,
 • pomocí tlačítka Vložit průřez můžeme po zaškrtnutí jednoho či více sloupců vytvořit tzv. průřez, tedy jakýsi ovládací panel sloužící ke snadnému filtrování dat v tabulce.

Skupina Data externí tabulky obsahuje nástroje pro export tabulky – buď do SharePointu nebo do kontingenčního diagramu aplikace Visio.

Skupina Možnosti stylů tabulek obsahuje sedm zaškrtávacích políček, které ovlivní vzhled formátované tabulky:

 • volba Se záhlavím (ve výchozím stavu zaškrtnutá) umožňuje zobrazení či skrytí řádku záhlaví,
 • volba Řádek souhrnů (ve výchozím stavu nezaškrtnutá) zobrazí za posledním řádkem tabulky nový řádek, ve kterém si můžeme u každého sloupce určit funkci (např. součet, průměr nebo počet), pomocí kterých bude vypočten souhrn z údajů v daném sloupci. Když volbu zapneme poprvé, tak bude sama zvolena funkce v posledním sloupci (součet u číselných sloupců, počet u nečíselných). Při skrytí a opětovném zobrazení řádku souhrnů zůstanou zachovány zvolené funkce. Nástroj využívá funkci Subtotal, která reaguje na filtr – vždy tedy bude zobrazen souhrn pouze z viditelných buněk.
 • volba Pruhované řádky (ve výchozím stavu zaškrtnutá) zvýrazní řádky – v závislosti na stylu tabulky buď odliší liché a sudé řádky rozdílnou barvou výplně anebo je jen ohraničí,
 • volba První sloupec (ve výchozím stavu nezaškrtnutá) zvýrazní obsah prvního sloupce,
 • volba Poslední sloupec (ve výchozím stavu nezaškrtnutá) zvýrazní obsah posledního sloupce,
 • volba Pruhované sloupce (ve výchozím stavu nezaškrtnutá) funguje stejně jako volba Pruhované řádky, ale pracuje se sloupci,
 • volba Tlačítko filtru (ve výchozím stavu zaškrtnutá) zobrazí či skryje filtrační tlačítka.

Ve skupině Styly tabulky najdeme znovu

Nahrávám...
Nahrávám...