Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Excel 2016: Odkazy na jiné sešity

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kromě odkazů směřovaných na buňky jiných listů stejného sešitu lze směřovat odkaz i na buňky z jiných sešitů. Postup vytvoření takového odkazu se nemění (prostě jen při tvorbě vzorce přejdeme do jiného otevřeného sešitu a klikneme na jednu z jeho buněk), ale podoba vzniklého odkazu a další práce s ním je již odlišná.

Vytvoření odkazu na jiný sešit

Zatímco při odkazování na jiný list ve stejném sešitu stačí ve vzorci uložit vedle adresy buňky již jen název listu, tak při odkazu na buňku z jiného sešitu je potřeba uložit i název tohoto sešitu a cestu k němu.

Hned po vytvoření obsahuje odkaz pouze název sešitu, na který odkazujeme. Název sešitu je uzavřen v hranatých závorkách.

Je-li druhý sešit otevřen, tak stále vidíme jen jeho název. Pokud druhý sešit zavřeme, tak se k názvu sešitu přidá ještě i cesta k němu.

Všimněme si navíc, že odkaz na buňku v jiném sešitu se standardně vytváří jako absolutní. Dle potřeby ho ale můžeme změnit i na relativní nebo smíšený.

Odkazujeme-li na jiný list ve stejném sešitu, tak po přejmenování názvu listu dojde k automatické úpravě odkazů, které na něho směřují. Pokud přejmenujeme název listu v jiném sešitu, přejmenujeme samotný sešit anebo ho přesuneme do jiné složky, tak ale aktualizace již není tak jistá a velmi snadno může dojít k narušení funkčnosti odkazu. V některých situacích k automatické aktualizaci přece jen dojde – např. tehdy, když máme oba sešity otevřené a přejmenujeme list, na který se odkazuje, tak se vzorec v prvním sešitu upraví. K automatické úpravě dojde i tehdy, když oba sešity umístěné ve stejné složce společně přesuneme.

Otevření sešitu s odkazy na jiný sešit

Vytvořili jsme odkaz na jiný sešit. Když poprvé otevřeme sešit s vytvořeným odkazem, tak se nám pod pásem karet zobrazí lišta s textem Automatické aktualizace propojení jsou zakázané. Klikneme-li na této liště na tlačítko Povolit obsah, tak dojde k načtení aktuálních hodnot odkazovaných buněk.

Při dalších otevřeních se nám zobrazí okno, ve kterém můžeme říci, zdali k načtení aktuálních hodnot odkazovaných buněk dojít má (tlačítko Aktualizovat) anebo nemá (tlačítko Neaktualizovat).

Ruční aktualizace jednotlivé buňky

Pokud se změní obsah buňky, na který odkazujeme, tak k automatické aktualizaci naší buňky dojde pouze v případě, že máme současně otevřeny oba sešity. Potřebujeme-li rychle provést aktualizaci obsahu jednotlivé buňky s odkazem na jiný sešit, aniž bychom chtěli tento druhý sešit otevírat, tak stačí tuto buňku označit a kliknout do řádku vzorců (nebo stisknout klávesu F2 příp. na buňku kliknout dvakrát) a poté beze změny vzorec potvrdit klávesou Enter. Vzorec si při svém přepočítání načte aktuální hodnotu z buňky ve druhém sešitu.

Nalezení buněk odkazujících na jiné sešity

Excel nenabízí žádný standardní nástroj pro nalezení buněk odkazujících na jiné sešity. Lze si ale pomoci tím, že v takovém odkazu jsou vždy použity hranaté závorky.

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: