dnes je 17.6.2024

Input:

Excel 2016: Přepočtení hodnot v kontingenční tabulce na procenta

11.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z poměrně málo známých a přitom velmi užitečných nástrojů kontingenční tabulky je možnost přepočtení zobrazených souhrnů na procenta nebo např. na mezisoučet či rozdíl oproti referenční hodnotě.

Je třeba mít na paměti, že některé z variant přepočtu předpokládají pro dosažení smysluplného výsledku určitou strukturu kontingenční tabulky – často je např. vhodné umístění jednoho pole do řádků a jednoho do sloupců. Ke všem variantám se nejrychleji dostaneme tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na libovolné číselné pole v kontingenční tabulce a zadáme příkaz Zobrazit hodnoty jako.

Přepočet na procenta

Výchozí volba Žádný výpočet znamená, že k přepočtu na procenta vůbec nemá docházet. O této volbě je dobré vědět především proto, abychom se k ní mohli vrátit, pokud později již o zobrazení procent nebudeme mít zájem.

Druhá volba % z celkového součtu již bude zajímavější. Obecně je třeba se při počítání procent ptát na to, co tvoří celek, tedy co přestavuje 100 %. V tomto případě je celkem, ze kterého se počítají procenta, celkový součet všech hodnot v tabulce.

Nejpoužívanější jsou ale dvě další volby. U volby % ze součtu sloupce budou celkem, ze kterého se počítají procenta, součty jednotlivých sloupců.

Volba % ze součtu řádku uvažuje obdobně s tím rozdílem, že celkem budou jednotlivé řádky.

Další možnosti výběru toho, co má být základem výpočtu procent, nám dává volba % z… V naší tabulce např. bude mít smysl uvažovat o srovnání hodnot ve všech měsících s lednovou hodnotou. Určíme tedy, že se bude pracovat s polem „Měsíc“ a jako základní položku vybereme „Leden“. Dle potřeby bychom ale klidně mohli vycházet i ze sloupcového pole.

Na rozdíl od předchozích případů se tedy nyní procenta nepočítají jako podíl na celku (tedy na součtu), ale jako podíl aktuální hodnoty a určené referenční hodnoty. Všechny lednové údaje tedy představují 100 %. Např. údaj 104 % u Havířova v únoru pak znamená, že hodnota v únoru představuje 104 % hodnoty z ledna.

Zajímavé může být zvolit jako referenční hodnotu nikoli jinou konkrétní hodnotu, ale volbu Předchozí (vybereme ji v poli Základní položka). V našem případě by to znamenalo, že by se únor srovnával s lednem, březen s únorem atp.

Rozdíly mezi hodnotami

Velmi podobně pracuje i volba Rozdíl mezi… Jako výsledek ale není zobrazeno procentuální srovnání, ale prostý rozdíl mezi aktuální hodnotou a referenční hodnotou, ať

Nahrávám...
Nahrávám...