dnes je 23.5.2024

Input:

Excel - Analytické nástroje – 2. část - ANOVA

13.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

ANOVA je nástroj umožňující zjistit, zda má na hodnotu závislé veličiny statisticky významný vliv hodnota nezávislé veličiny. Předpokládá se přitom, že nezávislá veličina je diskrétní, tedy nabývá konečného počtu možných hodnot – poslouží k rozdělení jedinců do skupin, které budou vzájemně porovnávány.

Tak např. budeme chtít zjistit, zdali je plat statisticky významně závislý na vzdělání a na pohlaví. Vzdělání bude nabývat hodnot ZŠ, SŠ a VŠ, pohlaví pak hodnot muž a žena.

ANOVA: jeden faktor

Máme tabulku se třemi výběry – v jednom jsou uvedeny platy osob se základním, ve druhém se středoškolským a ve třetím s vysokoškolským vzděláním. Výběry mohou mít různý počet hodnot.

Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a zvolíme nástroj ANOVA: jeden faktor (pokud na kartě Data toto tlačítko nemáme, tak je potřeba aktivovat doplněk Analytické nástroje – viz první díl seriálu).

Pomocí pole Vstupní oblast označíme tabulku s výběry. Jsou-li výběry ve sloupcích, tak ponecháme v části Sdružit výchozí možnost Sloupce. Kdyby byly výběry v řádcích, tak zvolíme možnost Řádky. Jsou-li v záhlaví výběrů zapsány jejich názvy, tak zaškrtneme volbu Popisky v prvním řádku (sloupci). Výchozí hodnota hladiny významnosti Alfa je 0,05. V případě potřeby ji změníme. V části Možnosti výstupu určíme, kde se má vytvořit výstupní tabulka.

Výstupní tabulka obsahuje i základní statistické charakteristiky všech výběrů – počet hodnot, jejich součet, průměr a rozptyl. Klíčová pro interpretaci výsledků je ale až tabulka Zdroj variability, konkrétně hodnoty F a F krit uvedené na řádku Mezi výběry.

Nulová hypotéza zní: střední hodnoty výběrů jsou stejné, tj. hodnota nezávislé veličiny nemá vliv na hodnotu závislé veličiny.

Alternativní hypotéza zní: střední hodnoty výběrů se liší, tj. hodnota nezávislé veličiny má vliv na hodnotu závislé veličiny.

Je-li F<F krit, tak platí nulová hypotéza, tj. nezávislá veličina nemá vliv.

Je-li F>F krit, tak platí alternativní hypotéza, tj. nezávislá veličina má vliv.

V našem příkladu tedy můžeme tvrdit, že vzdělání má v rámci stanovené

Nahrávám...
Nahrávám...