dnes je 29.5.2024

Input:

Excel – Analytické nástroje – 6. část - Klouzavý průměr, Exponenciální vyrovnání

10.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje Klouzavý průměr a Exponenciální vyrovnání slouží k vyrovnání výkyvů trendu, ať už jsou výkyvy způsobené nepřesnostmi měření anebo jinými náhodnými vlivy.

Klouzavý průměr

Máme tabulku s údaji vyjadřujícími časový trend.

Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a zvolíme nástroj Klouzavý průměr (pokud na kartě Data toto tlačítko nemáme, tak je potřeba aktivovat doplněk Analytické nástroje – viz první díl seriálu).

Do pole Vstupní oblast zadáme hodnoty z listu. Očekává se jen jeden sloupec (či řádek) – označíme tedy jen samotné hodnoty, ale už ne související informaci o datumu či času. Označíme-li i název oblasti, tak je potřeba zaškrtnout pole Popisky v prvním řádku. Označovat oblast i s názvem ale vcelku nemá smysl – název se ve výstupní tabulce totiž nijak neprojeví. Podstatou vyrovnání výkyvů pomocí klouzavého průměru je zprůměrování určitého počtu posledních hodnot. Tento počet zapíšeme do pole Interval.

V části Možnosti výstupu máme u tohoto nástroje jedinou možnost. Do pole Výstupní oblast zadáme buňku, ve které chceme, aby výstupní tabulka začínala. Nejvhodnější bude kliknout do buňky hned vedle vstupní oblasti, abychom dobře viděli vztah k původním hodnotám. Dále ještě můžeme zaškrtnout volby Vytvořit graf a Standardní chyby.

Pokud jsme zadali do pole Interval např. hodnotu pět, tak v prvním sloupci výstupní tabulky bude v prvních čtyřech hodnotách zobrazena chybu typu #NENÍ_K_DISPOZICI. V dalších buňkách pak bude (běžnou funkcí PRŮMĚR) počítán průměr vždy z posledních pěti hodnot. V páté buňce tak bude spočítán průměr z první až páté hodnoty, v šesté buňce ze druhé až šesté hodnoty atd. Tím dojde k potlačení nahodilých výkyvů. Čím bude hodnota v poli Interval větší, tím výrazněji budou výkyvy vyrovnávány.

Protože vytvořené vzorce zahrnují vždy jen část tabulky, tak je Excel sám nesprávně vyhodnocuje jako pravděpodobně chybné – projeví se to zeleným trojúhelníčkem v levém horním rohu buněk.

Pokud jsme zaškrtnuli volbu Standardní

Nahrávám...
Nahrávám...