dnes je 20.4.2024

Input:

Excel – Analytické nástroje – 8. část - Popisná statistika

24.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Popisná statistika je nástroj sloužící k výpočtu základních charakteristických výběrů včetně charakteristik polohy (střední hodnota, modus, medián) a charakteristik variability (směrodatná odchylka, rozptyl, chyba střední hodnoty, variační rozpětí).

Máme připravený statistický výběr.

Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a zvolíme nástroj Popisná statistika (pokud na kartě Data toto tlačítko nemáme, tak je potřeba aktivovat doplněk Analytické nástroje – viz první díl seriálu).

V našem příkladu máme na listu jediný výběr umístěný ve sloupci, a tak ponecháme výchozí možnost Sloupce. Pokud by byl výběr umístěný na řádku, tak zvolíme možnost Řádky. Stejně tak se musíme touto volbou zabývat i v případě, že označíme na listu více výběrů – nástroji pak musíme říci, zdali mají být jako výběry brány sloupce hodnot anebo řádky hodnot. Jsou-li v záhlaví výběrů zapsány jejich názvy, tak zaškrtneme volbu Popisky v prvním řádku (sloupci). V části Možnosti výstupu určíme, kde se má vytvořit výstupní tabulka.

Dále musíme určit, které statistické údaje chceme zobrazit – je potřeba zaškrtnout alespoň jednu z následujících voleb. Nejvíce údajů je schováno pod volbou Celkový přehled. Chceme-li zobrazit interval spolehlivosti pro střední hodnotu, tak zaškrtneme pole Hladina spolehlivosti pro stř. hodnotu a určíme požadovanou hladinu spolehlivosti v procentech (výchozí hodnota je 95 %). Dále ještě můžeme nechat najít ve výběru k-tou největší a k-tou nejmenší hodnotu. Pro jejich zobrazení je potřeba zaškrtnout volby K-té největší či K-té nejmenší a zapsat požadované pořadové číslo (v našem příkladu budeme hledat třetí největší a třetí nejmenší hodnotu).

Po potvrzení se zobrazí výstupní tabulka. V našem příkladu vidíme charakteristiky jediného výběru. V případě označení více výběrů se zobrazí charakteristiky pro každý z nich zvlášť.

Popišme si všechny zobrazené

Nahrávám...
Nahrávám...