dnes je 24.6.2024

Input:

Excel – Analytické nástroje – 9. část - Pořadová statistika a percentily, Fourierova analýza

1.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku si představíme dva nástroje – nástroj Pořadová statistika a percentily a nástroj Fourierova analýza.

Pořadová statistika a percentily

Nástroj Pořadová statistika a percentily umožňuje zjistit relativní pořadí hodnot v sadě dat, tedy která hodnota je první, která druhá atp. Máme tabulku s řadou hodnot.

Na kartě Data klikneme na tlačítko Analýza dat a zvolíme nástroj Pořadová statistika a percentily (pokud na kartě Data toto tlačítko nemáme, tak je potřeba aktivovat doplněk Analytické nástroje – viz první díl seriálu).

Do pole Vstupní oblast zadáme oblast s číselnými hodnotami. V části Sdružit určíme, zdali jako sady mají být chápány sloupce (volba Sloupce) nebo řádky (volba Řádky). V našem případě máme jednu sadu dat uspořádaných ve sloupci, popisky řádků ve sloupci A označovat nebudeme. Je-li v záhlaví sad uveden název, tak zaškrtneme volbu Popisky v prvním řádku (sloupci). Má to smysl hlavně v případě, že analyzujeme více sad dat najednou a chceme, aby ve výstupní tabulce byly tyto sady označeny svými názvy. V části Možnosti výstupu pak určíme, kde se má vytvořit výstupní tabulka.

Výstupní tabulka obsahuje čtyři sloupce. Analyzujeme-li více sad dat najednou, tak se výsledky zobrazí pro každou sadu zvlášť. Ve druhém sloupci výstupní tabulky (je pojmenován buď podle popisku z oblasti anebo má obecný název Sloupec či Řádek) jsou zobrazeny hodnoty ve vstupní oblasti seřazené od největší k nejmenší, čemuž odpovídá pořadové číslo ve sloupci Pořadí. Ve sloupci Bod je pak zobrazeno původní pořadí hodnot ve vstupní oblasti. Tj. v našem případě je např. hodnota 701 třetí největší ze všech hodnot, ale v původní tabulce byla na

Nahrávám...
Nahrávám...