dnes je 20.6.2024

Input:

Formáty čísel a datumů v českém/anglickém Excelu

31.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V různých částech světa se čísla, časy a datumy zapisují různými způsoby, což má své dopady i pro uživatele tabulkového procesoru Microsoft Excel. Zaměříme se především na rozdíly mezi formáty v českém a anglosaském prostředí.

Formáty čísel a datumů v češtině a v angličtině

Začněme formátem čísel. Zatímco v českém prostředí je zvykem používat desetinnou čárku a jako oddělovač tisíců mezeru, tak v angličtině (britské i americké) se používá desetinná tečka a jako oddělovač čárka. Např. číslo 25 628,3 by se tedy v angličtině zapsalo ve tvaru 25,628.3.

Při zápisu datumů je potřeba rozlišovat ještě i mezi britskou a americkou angličtinou. Obě varianty angličtiny používají jako oddělovače číslic místo standardně v češtině používaných teček lomítka. Brit přitom použije stejné pořadí částí data jako Čech (tedy den-měsíc-rok), kdežto Američan dá na první místo měsíc (použije tedy pořadí měsíc-den-rok). Namísto českého zápisu Štědrého dne 24.12.2020 zapíše tedy Brit 24/12/2020 a Američan 12/24/2020.

Formáty čísel a datumů v česky/anglicky se chovajícím Excelu

Tvůrci počítačových programů se s těmito rozdíly musí popasovat. Excel to řeší uživatelsky vstřícně – číslo/datum si vnitřně ukládá ve svém vlastním jednoznačném formátu a uživateli z každé jazykové oblasti ho zobrazí v jeho místním formátu, tak aby všichni byli spokojení. Sešit, který ve své verzi vytvoří a uloží např. český uživatel, bude tedy po otevření v britské/americké verzi vypadat jinak, ale všichni by při tom měli zobrazené údaje pochopit stejně (na obrázku postupně česká, britská a americká verze).

Problém ale může nastat tehdy, když někdo musí pracovat v jazykovém prostředí, které mu není vlastní – např. když Čech musí pracovat v anglicky se chovajícím Excelu (což je poměrně obvyklá situace v nadnárodních firmách se zahraničními vlastníky). Pokud nemůžeme či nechceme chování Excelu změnit (jak si ukážeme za chvíli, tak je to poměrně snadno možné), tak budeme muset respektovat jazyk, ve kterém pracujeme, tj. používat příslušné oddělovače a pořadí datumů. V anglické verzi by totiž např. zápis 256,3 nebyl pochopen jako číslo, ale jako text a konkrétně pak v americké verzi by zápis 5/10/2010 nebyl pochopen jako 5. října, ale jako 10. května.

Nastavení formátů ve Windows

To, jakým způsobem se Excel bude ve vztahu k formátům chovat, ale ve skutečnosti nezávisí na jazyce Excelu samotného (resp. jazyce kancelářského balíku Microsoft Office), ale na jazyce operačního systému Windows, protože Excel si standardně přebírá nastavení formátu datumů i čísel právě z nastavení Windows. Pokud tedy např. na počítači s anglickými Windows budeme pracovat v českém Excelu, tak bude tento Excel standardně používat anglické formáty.

Pokud by nám aktuální nastavení nevyhovovalo, tak je pomoc celkem snadná, protože nezávisle na jazykové verzi Windows můžeme změnit výchozí používané formáty – tj. českému Windows můžeme říci, aby používal anglické formáty anebo anglickému Windows říci, aby používal české formáty. A zvolené formáty pak zprostředkovaně použije Excel, lhostejno, zdali bude český anebo anglický.

Ve Windows 10 provedeme změnu nastavení formátu v Nastavení/Settings, kde v části Čas a jazyk / Time & Language přejdeme na záložku Oblast/Region (anebo prostě stiskneme klávesu Start a napíšeme text „nastavení oblasti“ / „region settings“).

Konkrétně nás budou zajímat volby v části

Nahrávám...
Nahrávám...