dnes je 23.5.2024

Input:

Klávesové zkratky s AutoHotkey – 2. část: Skriptovací jazyk

7.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednodušší skripty AutoHotkey, na které se v tomto krátkém seriálu zaměřujeme, sestávají většinou jen ze dvou kroků – je třeba říci, jaký vstup má program zachytit a jakou činnost má při jejím zachycení vykonat. Kódové značky těchto dvou kroků se zapisují na jeden řádek a oddělují se dvěma za sebou zapsanými dvojtečkami.

Vstupy

Vstupem, který program AutoHotkey zachycuje, může být stisk jednotlivé klávesy, stisk kombinace kláves anebo i použití myši (kliknutí tlačítkem, zatočení kolečkem apod.). Vždy je přitom potřeba myslet na to, abychom zachycením určitého vstupu a přidělením vlastní činnosti nepřišly o nějakou důležitou standardní funkci. Např. změnu významu klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V by ocenil asi málokdo.

Chceme-li zachytit stisk jediné klávesy, tak stačí jako vstup zapsat kód této klávesy. Může se jednat např. o pouhé písmeno (např. a, b, c, …) anebo o název klávesy (např. Enter, Escape, Delete, Tab, Backspace, Space, CapsLock, ScrollLock, Home, End, Insert, PgUp, PgDn, Up, Down, Left, Right, F1F12). Pro zachycení čísel v numerické části klávesnice při zapnutém NumLocku se používají kódy Numpad0, Numpad1 atp. Některé klávesy je nutné volat přes hexadecimální kombinaci – jejich kódy pak začínají písmeny vk. Jak zjistit kód konkrétní klávesy si ukážeme v příštím díle.

Častěji než jednotlivé klávesy budeme potřebovat zachytávat kombinace kláves – většinou se jedná o kombinaci běžných kláves s řídícími klávesami typu Shift, Alt apod. Pro volání řídících kláves se v AutoHotkey používají následující kódy:

 • + = Shift,
 • ^ = Ctrl,
 • ! = levý Alt,
 • <^>! = pravý Alt,
 • # = klávesa Windows.

Za řídící klávesou bude v kódu následovat běžná klávesa, se kterou se spojuje v klávesové zkratce. Tak např. zkratce Ctrl+Q by odpovídal kód ^q. Řídící klávesy lze i kombinovat – např. zkratku Win+Alt+A bychom zapsali kódem #!a. Ve zkratce lze kombinovat i více běžných kláves, a to pomocí znaku &. Tak např. kód Insert & Home by znamenal, že je potřeba stisknout a přidržet klávesu Insert a do toho stisknout klávesu Home (pokud chceme zachovat i funkčnost samotné klávesy Insert, tak je potřeba před příkaz zajišťující funkčnost kombinace Insert & Home zapsat příkaz insert::insert).

Zmiňme ještě i základní vstupy zadávané myší:

 • LButton – kliknutí levým tlačítkem myši,
 • RButton – kliknutí pravým tlačítkem myši,
 • MButton – kliknutí kolečkem myši,
 • WheelUp – zatočení kolečkem myši od sebe,
 • WheelDown – zatočení kolečkem myši k sobě.

Vykonávané činnosti

Škála činností, které může AutoHotkey vykonávat, je opravdu široká. Zmiňme alespoň ty nejčastější:

 • Má-li být výstupem programu
Nahrávám...
Nahrávám...