dnes je 15.7.2024

Input:

Klávesové zkratky v Excel 2013

2.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V následující kapitole je uveden seznam klávesových zkratek v Microsoft Excel 2013. Vzhledem k tomu, že kompletní seznam klávesových zkratek je velmi detailní a pro většinu uživatelů až nepřehledný, je níže uveden základní strukturovaný přehled podle jednotlivých oblastí.

Uvedený přehled máte současně k dispozici ve formátu pdf (soubor Excel2013_klavesove_zkratky.pdf).

V případě, že potřebujete zjistit úplný detailní přehled všech klávesových zkratek v Excelu, naleznete jej v nápovědě programu. V tom případě postupujte následujícím způsobem:

Přístup k nápovědě

  1. V levém horním poli klikněte na ikonku s otazníkem – do pole pro hledání pak zadejte heslo „klávesové zkratky“ a potvrďte klávesou Enter.
    Nápověda pro Excel
  2. Program vám začne vyhledávat uvedené heslo v online nápovědě (na internetu). Off-line nápověda obsahuje ve verzi 2013 pouze velmi kusé základní informace. Rozklikněte heslo Klávesové zkratky v aplikaci Excel. Nyní se zobrazí téma nápovědy o klávesových zkratkách.
  3. Další informace naleznete v ostatních výsledcích hledání. Výsledky označené jako Článek budou otevřeny v rámci okna Nápovědy, výsledky označené jako Odkaz pak budou přesměrovány do internetového prohlížeče.

Funkční klávesy a základní klávesové zkratky

nápověda

F1

zavření souboru

CTRL + W

editace buňky

F2

otevření souboru

CTRL + O

vložení názvu

F3

uložení souboru

CTRL + S

opakování operace, relativní/absolutní odkaz

F4

nový sešit (soubor)

CTRL + N

přejít na…

F5

tisk

CTRL + P

pás karet

levý ALT, F10

zavření aplikace

ALT + F4

kontrola pravopisu

F7

minimalizace pásu karet

CTRL + F1

označování oblasti buněk

F8

správce názvů

CTRL + F3

přepočet sešitu

F9

označení nesouvislé oblasti z klávesnice

SHIFT + F8

vložit list

SHIFT + F11

přepočet aktivního listu

SHIFT + F9

vložit graf

F11

místní menu

SHIFT + F10

uložit jako

F12

 

 

Mazání, kopírování, editace

smazat obsah buněk

DELETE

zalomit řádek v buňce

ALT + ENTER

smazat znak vlevo

BACKSPACE

vyplnění oblasti aktuálním zadáním

CTRL + ENTER

smazat znak vpravo

DELETE

odstranění textu až ke konci řádku

CTRL + DELETE

najít

CTRL + F

nahradit

CTRL + H

vyjmout text

(do schránky)

CTRL + X

zpět o poslední operaci

CTRL + Z

kopírovat text

(do schránky)

CTRL + C

zpět vrácené operace

CTRL + Y

vložit text

(ze schránky)

CTRL + V

opakování poslední provedené akce

F4

editace buňky pro úpravy

F2

 

 

Vkládání

vložení buněk, řádků

CTRL + „+“

skrytí řádků

CTRL + 9

odstranění buněk, řádků

CTRL + „–“

skrytí sloupců

CTRL + 0

vložení nového listu

SHIFT + F11

vytvoření grafu z označené oblasti

F11

vložení funkce

SHIFT + F3

vložení názvů oblastí

 

F3

Výběr buněk (označování) – z klávesnice

buňka vlevo/vpravo

SHIFT + ←/ →

buňka nahoru/dolů

SHIFT + ↑/ ↓

od buňky k začátku řádku

SHIFT + HOME

od buňky na konec souvislé oblasti ó

SHIFT + CTRL + ï/ð

od buňky na posl. zapsanou buňku

CTRL + SHIFT + END

od buňky na konec souvislé oblasti ô

SHIFT + CTRL + ñ/ò

o okno nahoru

PgUp

o okno dolů

PgDn

o okno vlevo

ALT + PgUp

o okno vpravo

ALT + PgDn

aktuální sloupec

CTRL + mezerník

aktuální řádek

SHIFT + mezerník

celý list

CTRL + SHIFT + mezerník

celá tabulka/list

CTRL + A

označování oblasti buněk

F8

výběr aktuální oblasti

CTRL + *

výběr z již zapsaných položek

ALT + ↓

režim při označení nesouvislé oblasti

SHIFT + F8

výběr aktuálního a dalšího listu

SHIFT + CTRL + PgDn

výběr všech buněk s komentářem

STRL + SHIFT + O

Nahrávám...
Nahrávám...