dnes je 19.1.2022

Input:

Kontingenční graf

11.4.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.7 Kontingenční graf

Ing. Marek Laurenčík

V minulých částech jsme si na podrobných příkladech ukázali kompletní práci s kontingenční tabulkou (vytvoření, úpravy, používání) a vyčerpali jsme tak všechny možnosti uvedeného tématu. Zbývá nám podrobný popis kontingenčního grafu – grafu závislosti hodnot, vycházející z obdobných zdrojů dat, které byly použity pro kontingenční tabulky.

Jednoduchou ukázku vytvoření grafu jsme již zmiňovali v první části této kapitoly, nyní si vše uvedeme podrobně na příkladu.

Opět budeme vycházet z našich procvičovacích příkladů – tentokrát z tabulky obratů jednotlivých obchodníků v souboru 2_8_7_graf0.xls. Tento soubor již byl několikrát procvičován v jiných oblastech. My si na něm velmi detailně ukážeme vše kolem kontingenčních tabulek.

V uvedeném souboru je přehledná tabulka obratů obchodníků podle typu zboží a data. U každého řádku se jménem obchodníka zde máme přesné datum obchodu, název typu zboží a jeho cenu/prodej.

Z hodnot tabulky chceme vytvořit přehledné grafy, které nám zpřehlední pohled na data v tabulce. Tyto údaje v grafu budou obdobně jako kontingenční tabulky zobrazovat (tentokrát graficky) pouze určitý výřez údajů z celkového listu data.

A/ Základní ukázka práce s hotovými kontingenčními grafy

Jak jsme popisovali v předchozích lekcích kontingenční tabulky, jsou kontingenční grafy obdobné. Vždy vycházejí z kontingenčních tabulek, které mají sdružená data z jiného zdroje dat (obvykle jiná tabulka). Tato data jsou v kontingenční tabulce přeuspořádána do vícerozměrných souhrnů a dávají nám tak přehlednější pohled na původní zdroj dat. Navíc je kontingenční tabulka propojená s původním zdrojem dat a jakákoliv změna v tomto zdroji dat se promítá i do kontingenční tabulky. Kdykoliv tak vidíme okamžitý stav námi vytvořené souhrnné sestavy v tabulkové podobě. A kontingenční grafy nejsou potom nic jiného, než vytvořené grafy z těchto tabulek závislých na původním zdroji dat.

Kontingenčních grafů (a samozřejmě i kont.tabulek) může být v souborů několik a mohou být vzájemně na sobě nezávislé. Všechny jsou však závislé na jednom původním zdroji dat.

V této části si ukážeme možnosti použití již hotových kontingenčních grafů jako podkladů pro analýzu obchodních případů z našeho ukázkového souboru 2_8_7_graf1.xls. Tabulka v příkladu je dostatečně podrobná a zdánlivě přehledná. Ovšem pokud z ní chceme vidět graf s nějakými dílčími údaji (např. graf obratu obchodníků po měsících), tak už máme problém. A tento problém řeší vytvořená soustava grafů vycházejících z kontingenčních tabulek odkazující se na náš základní zdroj dat – obchodní případy.

Ukážeme některé pohledy na graf, které lze vidět prostřednictvím kontingenčních tabulek z našeho seznamu obchodních případů:

 1. Graf obratů obchodníků podle položek zboží

  • tento hotový kontingenční graf naleznete na listu Obraty a list kontingenční tabulky, ze kterého je tvořen graf na listu tab-obraty

  Zde vidíte přehledný graf výše obratů obchodníků podle položek zboží, který můžete upravovat:

  • pokud chceme upravit zobrazení a z grafu vynechat určité zboží nebo obchodníky, musíme nejprve zrušit položku „Skrýt tlačítka polí kontingenčního grafu“:

  • následně rozbalíme příslušnou roletku (např. položka) a zrušíme požadované pole (v našem případě notebook a PC sestava). Výsledek bude vypadat následovně:

  • obdobně můžeme upravovat i další pole kontingenčního grafu

  • nakonec lze opět zrušit zobrazení tlačítek polí (viz výše)

  • pro informaci si můžete prohlédnout zdrojovou kontingenční tabulku, ze které se tvoří graf:

 2. Graf obratu jednotlivých položek zboží podle data

  • tento hotový kontingenční graf naleznete na listu ObratyII a list kontingenční tabulky, ze kterého je tvořen graf na listu tab-obratyII

  • stejným způsobem jako v předchozí ukázce můžete graf upravit na graf, který zobrazí pouze měsíce leden – duben a zboží notebook a PC sestava:

 3. Graf počtu obchodních případů podle obchodníků a položek zboží

  • tento hotový kontingenční graf naleznete na listu Počty a list kontingenční tabulky, ze kterého je tvořen graf na listu tab-počty

  • zde si můžete v pravé části v legendě zkusit odstranit položku telefon

 4. Graf obratu případů podle měsíců a položek zboží s možností volby obchodníka

  • tento hotový kontingenční graf naleznete na listu Měsíce a list kontingenční tabulky, ze kterého je tvořen graf na listu tab-měsíce

  • zde si můžete v horní části zvolit možnost zobrazení „třetího rozměru údajů“ – pouze podle vybraného obchodníka (v našem případě Jaroslava):

To byla podrobná ukázka práce s již hotovými kontingenčními grafy. V následujících částech si podrobně ukážeme jak se takové grafy vytváří a upravují.

Pozor!
B/ Tipy pro práci s již hotovými kontingenčními grafy:

 1. společný zdroj dat

  Všechny kontingenční grafy mají různou strukturu (podle našich požadavků a představ), ovšem jednu věc mají společnou – všechny údaje si přebírají z jedné zdrojové tabulky (v našem případě na listu data). A pokud tyto údaje změníme (smažeme, doplníme, přepíšeme), tak se nám automaticky mění data v jednotlivých kontingenčních tabulkách a následně i ve všech grafech, které z těchto tabulek vychází.

 2. aktualizace

  Vzhledem k výše popsanému se musí v případě změny hodnot ve zdroji dat vždy zaktualizovat i graf. Tato aktualizace se děje automaticky v případě otevření uložené kontingenční tabulky. Pokud ovšem s tabulkou a grafem pracujeme a chceme mít jistotu, že data jsou aktuální, je možné kontingenční tabulku ručně zaktualizovat (v případě používání externího zdroje dat je to nutné). Tato ruční aktualizace se děje pomocí příkazu Aktualizovat data z menu na panelu nástrojů kontingenční tabulky nebo pomocí tlačítka:

  (ikona červeného vykřičníku)

 3. zobrazení a skrývání údajů v kontingenční tabulce:

  Když si zobrazíme kontingenční graf, nechceme vždy mít zobrazeny všechny položky. Mnohdy bychom rádi některé řádky, sloupce nebo stránky skryli, aby byl graf přehlednější nebo vhodnější pro naši práci.

Celý postup byl popsán a na ukázce procvičen v předchozím textu. Podrobně je celý postup uveden v kapitole popisu práce s kontingenční tabulkou (s rozdílem skrývání/zobrazování části položek v grafu a ne v tabulce)

C/ Vytvoření nového kontingenčního grafu pomocí průvodce

V této části budeme vycházet z příkladu 2_8_7_graf0.xls, ze kterého si vytvoříme jednoduchý kontingenční graf, ve kterém chceme vidět grafickou závislost výše obratu podle jednotlivých obchodníků. Budeme postupovat v jednotlivých krocích:

 1. Otevřeme soubor 2_8_7_graf0.xls a postavíme se kurzorem kamkoliv do tabulky na listu zdrojových dat našeho budoucího kontingenčního grafu – na list data.

 2. Spustíme průvodce kontingenční tabulkou příkazem v menu Data/Kontingenční tabulka a graf .... Spustí se nám průvodce kontingenční tabulky:

  Údaj, odkud bereme data pro kontingenční graf (kde se nacházejí data, která chceme analyzovat), je stejný jako při vytváření kontingenční tabulky a byl podrobně vysvětlen v příslušné kapitole. Zvolíme Seznam nebo databáze MS Excel – to je náš případ, pokud vycházíme z naší tabulky v Excelu, kde máme náš zdroj dat – databázi obratů.

  Ve spodní části kontingenční tabulky potom volíme sestavy: kontingenční graf.

  Zvolili jsme tedy Seznam nebo databáze Microsoft Excel a typ Kontingenční graf. Pokračujeme tlačítkem Další>.

 3. Pozor!
  3. Nyní označíme oblast dat pro kontingenční tabulku. Ve většině případů se nám oblast označí automaticky a zapíše do dialogového okna:

  V případě, že tomu tak nebude, musíme oblast označit sami ručně (viz minulá část – tvorba kontingenční tabulky).

  A pokračujeme tlačítkem Další>.

 4. V posledním kroku zvolíme umístění kontingenční grafu. Tento graf umístíme na nový list – v našem případě. V případě potřeby umístění dat a kontingenční tabulky pro graf do jednoho listu zvolíme možnost existující nebo na stávající list od příslušné buňky. V případě volného listu určeného pro kontingenční tabulku volíme tento „existující list“:

  Pomocí tlačítka Rozvržení a Možnosti můžete vytvářet kontingenční tabulku pro graf a nastavovat její další možnosti – viz předchozí kapitoly.
  Průvodce tvorbou kontingenční tabulky ukončíme pomocí tlačítka Dokončit.

 5. 5. Nyní se nám v našem listu objevil prázdný kontingenční graf (list „Graf1“) a prázdná kontingenční tabulka (list „List1“). A my nyní musíme sami nastavit požadované pole. Tato pole budeme (stejně jako u tabulky) moci kdykoliv později měnit.

  Nastavení požadovaných polí je možné jak na listu kontingenční tabulky, tak i na

Nahrávám...
Nahrávám...