dnes je 29.5.2024

Input:

Office 2013: Společné nástroje kontroly pravopisu a automatických oprav

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve všech programech Office se nachází kontrola pravopisu, kde jednotlivé programy používají společný slovník. Zároveň můžete v programech najít i takzvané Automatické opravy. I když toto dialogové okno je v každém programu trochu jiné, jeho základní význam a funkce pro práci jsou vždy stejné.

Kontrola pravopisu

Pokud napíšete nějaký text ve Wordu, v PowerPointu či tabulku v Excelu, tak vždy můžete zkontrolovat pravopis jednotlivých slov. Můžete pro to použít ikonu Pravopis nebo Pravopis a gramatika, které se nachází na kartě REVIZE či klávesovou zkratku F7.

V textu Wordu bude pravopis zkontrolován v celém dokumentu, v tabulkách Excelu bude pravopis kontrolován v jednotlivých buňkách, v komentářích k buňkám, v grafech, v záhlaví i v zápatí. Nebude však zkontrolován text vytvořený vzorcem. V prezentaci PowerPoint bude také celý text postupně zkontrolován.

Jestliže se ve slovníku programů Office některá slova nenacházejí, nabídne vám daný program jejich záměnu. Můžete návrh ignorovat nebo přijmout, můžete také napsat svou vlastní verzi termínu.

Takto vypadá kontrola pravopisu ve Wordu:

Takto v PowerPointu:

A nakonec takto v Excelu:

Všimněte si, že každý program Office pro kontrolu využívá slovník. Standardně se jedná o takzvaný uživatelský slovník CUSTOM.DIC, do kterého se dají další výrazy přidávat. To proto, že ve slovníku nemusejí být různé odborné termíny, místní názvy, jména, … Jestliže nástroj pro kontrolu pravopisu nalezne slovo, které není součástí slovníku, program se zastaví u tohoto slova a zobrazí dialogové okno Pravopis nebo panel Kontrola pravopisu. Pokud tedy víte, že slovo je správně a budete ho určitě používat, pak jen stačí klepnout na tlačítko Přidat či Přidat do slovníku a příště již budou programy vědět, že toto slovo je správné. Jestliže se jedná například pouze o místní název, který často používat nebudete, pak vám stačí klepnout na tlačítko Přeskakovat. Program si toto slovo pro daný soubor zapamatuje a už vás nebude u něho upozorňovat na možnou chybu. Tlačítko Přeskočit pak zajistí jednorázové přeskočení slova – pokud na něj znovu narazí i ve stejném dokumentu, opět ho nahlásí jako chybu.

Kontrola pravopisu samozřejmě závisí především na nastaveném jazyce. Pokud jste omylem nastavení jazyka vypnuli, může se stát, že se kontrola správně nespustí. Nastavení jazyka zkontrolujete klepnutím na kartě SOUBOR pod příkazem Možnosti a Jazyk. Tím se zobrazí dialogové okno, ve kterém máte možnost vybrat jazyk, který je pro váš text používán.

Automatické opravy

Už se vám v některém z programů Office stalo, že po ukončení slova či po potvrzení se objevilo jiné slovo či písmeno? Například místo malého písmene naskočilo písmeno velké nebo jedno slovo se najednou zaměnilo za slovo jiné. Toto mohou často způsobit pouze nevhodně nastavené automatické opravy. Ale ony mohou přinést i užitečné věci, které během psaní mohou naopak pomáhat. Můžete v nich nastavit vlastní zkratky, slova, ve kterých často děláte překlepy, či mohou usnadnit psaní pravidelně používaných textů. Princip je ten, že automatické opravy se aktivují vždy po skončení slova stiskem mezerníku, klávesy Enter či tabulátoru, nebo zápisem interpunkčního znaménka (tečka, čárka, otazník, …). Pokud chcete, aby se automatická oprava vrátila zpět, klepněte pouze myší na ikonu krok Zpět. Tímto způsobem se akce automatické opravy vrátí zpět a text budete mít hned zpět v původním tvaru.

A kde se automatické opravy nastaví? Klepněte nyní na

Nahrávám...
Nahrávám...