dnes je 15.7.2024

Input:

Ovladače ODBC a práce s nimi

2.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup vytvoření ovladače pro spojení s databází Access nebo SQL Server.

Vytvoření ovladače pro spojení s databází Accessu

Ovladač DSN, propojený na databázi Accessu, může využívat databázi na lokálním nebo na síťovém disku. Pro jeho vytvoření použijete tento postup:

 1. Najděte v ovládacích panelech Správce zdrojů dat ODBC a spusťte ho (nebo jednoduše stiskněte tlačítko Start a zapište text „odbc“ – správce bude nalezen a spusťte ho).
 2. V dialogovém okně pro správu datových ovladačů ODBC označte druhou záložku Systémové DSN.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat. Zobrazí se další okno se seznamem dostupných datových zdrojů.
 4. V zobrazeném seznamu označte řádek Microsoft Access Driver (*.mdb) a stiskněte tlačítko Dokončit.
 5. V dalším dialogovém okně vyplňte položku Název zdroje dat (pod tímto názvem bude vytvořený ovladač veden v seznamu dostupných ovladačů), případně vyplňte také položku Popis.
 6. Stiskněte tlačítko Vybrat. Tím zobrazíte dialog pro výběr databáze. Nalezněte její umístění, označte soubor s databází a potvrďte tlačítkem OK.

Obdobným postupem můžete také nepotřebný ovladač odstranit. Pro odstranění ovladače zobrazte pomocí popsaných kroků okno pro správu datových ovladačů ODBC, zvolte záložku Systémové DSN, označte řádek s názvem ovladače, stiskněte tlačítko Odebrat a potvrďte.

Protože má vytvořený ovladač DSN zaznamenanou informaci o použité databázi Accessu včetně úplné cesty, přesun nebo přejmenování databáze způsobí chybu a ovladač již nebude fungovat správně. V tomto případě postupujte takto:

 1. Zobrazte okno pro správu datových ovladačů ODBC.
 2. Zvolte záložku Systémové DSN.
 3. Označte řádek s názvem ovladače.
 4. Stiskněte tlačítko Konfigurovat. Znovu nalezněte po kliknutí na tlačítko Vybrat potřebnou databázi a potvrďte.

Vytvoření ovladače pro spojení s SQL Serverem

Systém SQL Server je zpravidla instalován na počítačové síti. Jedna instalace programu může spravovat několik serverů a každý provozovaný server může zahrnovat několik databází. Pro tvorbu ovladače je nezbytné, abyste měli právo přístupu k databázi, jejíž data chcete pomocí ovladače využívat a SQL Server musí být spuštěn.

Tvorba nového ovladače DSN, určeného pro komunikaci s daty zpracovávanými SQL Serverem, je poměrně komplikovaná. Nejprve musíte spustit průvodce pro vytvoření ovladače:

 1. Spusťte výše popsaným postupem Správce zdrojů dat ODBC.
 2. Zvolte druhou záložku Systémové DSN a stiskněte tlačítko Přidat.
 3. V zobrazeném okně se seznamem všech datových zdrojů, které jsou na vašem počítači k dispozici, označte položku SQL Server (v seznamu je zpravidla jako poslední) a stiskněte tlačítko Dokončit.

Vlastní tvorbu nového ovladače, určeného pro spojení s daty SQL Serveru, provedete pomocí průvodce s názvem Vytvořit nový zdroj dat pro SQL server. Mezi jednotlivými kroky průvodce

Nahrávám...
Nahrávám...