dnes je 23.5.2024

Input:

Podmíněné formátování v Excelu: Datové pruhy

25.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmíněné formátování je známé jako nástroj umožňující automatické obarvení buněk splňujících určitou podmínku (např. rovných nějaké hodnotě, větších než nějaká hodnota apod.). V nabídce pro zadání podmíněného formátování ale najdeme i tři jeho méně známé typy – datové pruhy, barevné škály a sady ikon. V tomto článku si popíšeme práci s datovými pruhy.

Vytvoření datových pruhů

Datové pruhy jsou nástrojem umožňujícím vytvoření obdoby pruhového grafu umístěného přímo v buňkách se samotnými hodnotami. Rychle lze pomocí něho získat přehled o tom, které hodnoty ze souboru hodnot nějak vyčnívají – např. jsou výrazně vyšší nebo nižší než ostatní.

Postup vytvoření datových pruhů je následující:

  1. Označíme údaje v tabulce, které chceme vzájemně porovnat.
  2. Na kartě Domů klikneme ve skupině Styly na tlačítko Podmíněné formátování a zvolíme možnost Datové pruhy.
  3. Zvolíme konkrétní variantu datových pruhů. Varianty jsou rozděleny do dvou skupin. Zatímco varianty z části Souvislá výplň vytvoří pruhy s jednotnou výplní, tak varianty z části Přechodová výplň vytvoří pruhy s výplní, která směrem doprava přechází do bílé, což zajistí vyšší čitelnost čísel, obvykle zarovnaných k pravému okraji buněk. Dále se již varianty liší jen použitou barvou.
  4. V buňkách s hodnotami se zobrazí barevné pruhy.

Datové pruhy standardně slouží ke vzájemnému porovnání hodnot – v buňce s nejmenší hodnotou bude zobrazen nejkratší pruh, v buňce s největší hodnotou nejdelší pruh a v ostatních buňkách pak pruhy s délkou úměrnou jejich hodnotě.

Pokud budou v oblasti buňky se zápornými hodnotami, tak v nich budou zobrazeny doleva směřující pruhy s odlišnou barvou.

Úprava datových pruhů

Většinou není potřeba datové pruhy nijak upravovat, ale pokud bychom to chtěli

Nahrávám...
Nahrávám...