dnes je 16.6.2024

Input:

Používáme Formuláře Google – 1. díl

5.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebujeme-li získat zpětnou vazbu, ať už od zákazníků, zaměstnanců nebo obchodních partnerů, tak můžeme zvolit několik metod – vedle tradičních papírových dotazníků nebo otázek zaslaných e-mailem se nabízí i moderní webové formuláře. Popíšeme si formuláře, které nabízí Google.

Vytvoření formuláře

Na stránce google.cz (https://www.google.cz/) se přihlásíme k našemu Google účtu (případně si ho založíme, pokud jsme tak ještě neučinili). Přes tlačítko Aplikace Google (ikona se čtverečky) se dostaneme na Disk Google.

Klikneme na tlačítko Přidat a zvolíme příkaz Více > Formuláře Google.

Rovnou se vytvoří formulář a můžeme přistoupit k jeho úpravám. Kliknutím do pole Formulář bez názvu ho pojmenujeme. Na stránce ovšem najdeme dvě taková pole. Pole v levém horním rohu představuje interní název, který vidíme pouze my na našem Disku Google. Velké pole uprostřed stránky se pak zobrazí lidem, kteří budou dotazník vyplňovat. Samozřejmě ale můžeme mít v obou polích stejný název.

Pod velký název je pak vhodné ještě přidat popis formuláře – obvykle se zde zapisuje účel dotazníku.

Typy otázek

Nyní už můžeme přistoupit k tomu nejdůležitějšímu, tedy k vytvoření samotných otázek. První otázka je již vytvořena, další pak vytvoříme kliknutím na tlačítko Přidat otázku se symbolem plus v panelu na pravé straně.

Místo textu Otázka bez názvu zapíšeme název otázky a z rozbalovacího seznamu vybereme jeden z jedenácti typů otázek.

Typ Stručná odpověď umožňuje zadat jednořádkovou textovou odpověď.

Typ Odstavec pak umí jako odpověď přijmout i víceřádkový text.

Jak typ Stručná odpověď, tak typ Odstavec představují tzv. otevřenou otázku, kdy dotazovanému nenabídneme výčet předem daných možností. Jinak je tomu u dalšího typu Jedna odpověď. U něj zapíšeme možné odpovědi...

...a dotazovaný si z nich jednu vybere.

Jedná se tedy o tzv. uzavřenou otázku. Můžeme ale přidat i možnost Jiné a vytvořit tak kombinaci uzavřené a otevřené otázky.

Kliknutím na tlačítko křížku vpravo od možnosti ji odstraníme. Přetahováním za tlačítka se čtverečky vlevo od možností pak můžeme měnit jejich pořadí.

U typu Jedna odpověď si mohl dotazovaný opravdu vybrat jen jedinou z nabízených možností. U typu Více odpovědí jich může zaškrtnout i více najednou. Google přitom dodržuje obvyklé vizuální rozlišení pomocí kruhových a čtvercových políček.

Typ Rozbalovací nabídka umožňuje výběr jediné z nabízených možností, ale ve formě rozbalovacího tlačítka.

K hodnocení na číselné škále se hodí typ Lineární stupnice. Maximální rozsah stupnice je 0 až 10. První a poslední prvek stupnice

Nahrávám...
Nahrávám...