dnes je 18.4.2024

Input:

Používáme příkaz Najít a Nahradit - 1. část

2.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rozsáhlých tabulkách se neobejdeme bez příkazu Najít. S ním souvisí i příkaz Nahradit. Ukážeme si několik tipů pro využití těchto příkazů.

Příklad ke stažení: 07_05excel.xls

Příkaz Najít a příkaz Nahradit najdeme v nabídce Úpravy. Jde o jediné dialogové okno se dvěmi kartami:

Toto dialogové okno můžeme vyvolat také přímo, a sice klávesovou kombinací CTRL+F.
Do pole Najít zadáme vyhledávaný řetězec. Můžeme zde použít také zástupné znaky (tj. * pro vyhledání posloupnosti znaků nebo ? pro vyhledání znaku na konkrétním místě). V příkladové tabulce na listě Text je seznam různých výrobků. Můžeme si zde vyzkoušet následující možnosti, pokud do pole Najít zadáme řetězce:

Zadaný řetězec

Výsledek hledání

podnos

všechny buňky, které obsahují toto slovo

džbán keramika

nic, protože tato dvě slova se nevyskytují nikde těsně za sebou

džbán * keramika

všechny buňky, které obsahují tato slova, použit zástupný znak *, protože slova se nevyskytují těsně za sebou

*džbán*

nic, protože v tabulce je slovo džbán vždy na prvním místě a není před ním další text

sklen

najde slovo sklenice i sklenka

V dialogovém okně můžeme ještě použít tlačítko Možnosti, čímž se toto dialogové okno rozšíří:

V poli Kde je přednastavená hodnota list - můžeme ji změnit na sešit.
V poli Hledat se nastavuje směr prohledávání tabulky - po řádcích nebo po listech.
V poli Oblast hledání jsou v případě karty Najít celkem 3 možnosti: vzorce, hodnoty, komentáře. Jestliže prohledáváme texty, je jedno, zda bude nastavena položka Vzorce nebo Hodnoty.

Prohledávání může být prováděno buď v celé tabulce, nebo pouze v její předem označené oblasti. Pro spuštění prohledávání máme 2 možnosti:

  • tlačítko Najít další - postupné přecházení zjednoho výskytu na následující výskyt, po dosažení konce tabulky následuje návrat na první nalezený výskyt
  • tlačítko Najít vše - vdolní části dialogového okna se vypíše seznam všech
Nahrávám...
Nahrávám...