dnes je 16.6.2024

Input:

PowerPoint 2007: Automatické tvary

3.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V prezentacích se nám bude často hodit i vložení připraveného grafického prvku – tzv. automatického tvaru. Může to být např. šipka, kruh, bublina s popiskem. Tvary můžeme samozřejmě upravovat i co do barevnosti, obrysu apod.

V naší rozpracované prezentaci budeme zpracovávat snímek s nadpisem Automatické tvary. Opět začneme tím, že v nabídce Domů na kartě Snímky upravíme rozložení snímku. Z nabídky příkazu Rozložení vybereme položku Pouze nadpis.

Tvary můžeme vytvářet dvojím způsobem – je to rovnocenný postup. Buď použijeme v nabídce Domů kartu Kreslení nebo přepneme do nabídky Vložení, karta Ilustrace, ikona Tvary.

Zobrazí se grafická nabídka tvarů s jejich rozčleněním:

Klikneme na náhled grafického tvaru, který chceme použít. Tvar kreslíme přímo do snímku šikmým tažením se stisknutým levým tlačítkem myši. Uvolněním tlačítka je kreslení ukončeno.

Bezprostředně po nakreslení vypadá tvar takto:

Objektové značky, které se zobrazují vždy, je-li objekt označen, můžeme využít k úpravě jeho velikosti. Uchopíme značku a se stisknutím levým tlačítkem myši ji táhneme směrem ven z objektu (zvětšení) nebo dovnitř (zmenšení). Jestliže chceme velkost objektu změnit proporcionálně, táhneme rohovou značku šikmo. Pomocí zelené značky můžeme měnit natočení objektu (uchopení značky se stisknutým levým tlačítkem myši a kruhový posun).  Žlutá značka funguje v závislosti na typu objektu - jejím přesunováním můžeme měnit např. zakulacení rohů obdélníka, jindy ostrost rohů hvězdy apod.

Automatické tvary jsou vlastně „příbuzenstvo“ textových polí, proto i textové pole najdeme v nabídce tvarů – v sekci Základní tvary. Jakýkoli tvar můžeme na textové pole velice jednoduše změnit. Umístíme kurzor na tvar, stiskneme pravé tlačítko myši a

Nahrávám...
Nahrávám...