dnes je 24.6.2024

Input:

PowerPoint 2007: Pracovní prostředí programu

30.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Než se pustíme do vytváření prezentace, seznámíme se s pracovním prostředím programu a jeho ovládacími prvky.

Po spuštění programu uvidíme tuto obrazovku:

Pomocí červených šipek a číslic vyznačených na obrázku si popíšeme jednotlivé ovládací prvky, které máme k dispozici v okně programu.

1. Tlačítko MS Office – po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí nabídka:

V levé části nabídky tlačítka MS Office najdeme příkazy pro základní operace se soubory (otevření, uložení, tisk…atd.)

V pravé části této nabídky je seznam naposledy otevřených souborů, které kliknutím na název souboru můžeme opětovně otevřít (za předpokladu, že soubory nebyly mezitím přejmenovány nebo přemístěny např. z prostředí Průzkumníka Windows).

Tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint vyvolá dialogové okno pro nastavení různých vlastností programu (o tom později samostatně).

2. Titulková lišta okna – zde se zobrazuje název již uloženého souboru. Pokud není sobor uložen, je název obecný – prezentace[číslo].

3. Panel nástrojů Rychlý přístup – v této oblasti jsou ikony nejčastěji používaných příkazů. Uživatel si sem může doplňovat i své vlastní ikony.

4. Oblast nabídek programů (někdy též nazývaná pás karet). Pomocí karet můžeme přepínat mezi jednotlivými nabídkami programu, v rámci každé nabídky najdeme skupiny příkazů pro provádění nejrůznějších akcí. Stručný popis nabídek v pásu karet:

Domů – obsahuje ikony příkazů, které uživatel provádí nejběžněji – např. kopírování, formátování písma a odstavce, kreslení.

Vložení – nástroje pro vkládání různých prvků do snímků – tabulky, obrázky, grafy, textové prvky, zvuky, videa.

Návrh – nástroje pro grafickou úpravu prezentace (nastavení pozadí

Nahrávám...
Nahrávám...