dnes je 20.6.2024

Input:

PowerPoint 2007: Vložení zvuku

20.1.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podobně, jako videosoubory, které jsme se naučili vkládat minule, můžeme do prezentace vkládat také zvukové soubory.

Stejně jako v minulém díle, tentokrát nenajdete v souboru s příkladem vše, co si v tomto článku vysvětlíme. Důvod, proč nejsou zvukové soubory součástí příkladu, je obdobný jako v případě videosouborů – zvukové soubory jsou datově objemné a zpravidla nejsou vloženy přímo do prezentace, ale pouze jako odkaz na zvukový soubor.

Nejprve si vysvětlíme obvyklý postup pro vložení libovolného zvukového souboru v libovolném formátu.

V nabídce Vložení máme úplně na konci ikonu Zvuk, jejíž nabídka vypadá takto:

Máme-li připraven vhodný zvukový soubor např. ve formátu mp3, vkládáme jej pomocí příkazu Zvuk ze souboru. Musíme však mít na paměti, že tento soubor nebude součástí prezentace, ale do prezentace bude vložen pouze odkaz na tento soubor. Proto je vhodné, jestliže nejprve zvukový soubor překopírujeme do stejné složky, ve které máme prezentaci.

Po nalistování souboru se zobrazí volba, jak má být zvuk spuštěn:

Podle potřeby zvolíme jedno ze dvou tlačítek Automaticky nebo Po klepnutí (později můžeme změnit).

Jakmile zvuk vložíme do prezentace, na snímku se obrazuje jako ikona:

Klepnutím na tuto ikonu se zvuk přehraje. Je-li ikona ve snímku označena, v nabídce programu budou k dispozici nástroje pro další nastavení zvuku.

Zde můžeme pomocí tlačítka Náhled zvuk spustit, nastavit skrytí ikony zvuku během prezentace (Skrýt během prezentace) nebo to, zda se má zvuk přehrávat opakovaně až do ukončení uživatelem. Původní nastavení – Automaticky nebo Po klepnutí můžeme měnit nastavením pole Přehrát zvuk.

Povšimněte si pole pro nastavení Maximální velikosti zvukového souboru. Tam je přednastavena velikost zvukového souboru v kB. To se však vztahuje pouze na zvukové soubory ve formátu wav, které jako jediné mohou být do určité velikosti součástí prezentace. Maximální povolený limit pro toto pole je 50000 (kB = 50 MB). Je-li soubor wav větší, než zde nastavená hodnota, bude vloženo pouze propojení na tento soubor,

Nahrávám...
Nahrávám...