dnes je 15.7.2024

Input:

PowerPoint 2013: Vkládání automatických tvarů – 1. část

30.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při tvorbě prezentace můžete vkládat do snímku různé grafické objekty. K nim patří také automatické tvary. Díky nim lze do snímku vkládat celou škálu obrazců, počínaje čárami, šipkami, geometrickými tvary, popiskami a dalšími, jež jsou dostupné prostřednictvím přehledné nabídky.

Vkládání automatických tvarů

Vyberte snímek, do kterého chcete vkládat automatické tvary. Poté postupujte následovně:

Na kartě VLOŽENÍ klikněte na tlačítko Obrazce ve skupině Ilustrace.

 

Po zadání této volby se zobrazí galerie automatických tvarů. Vyberte ze zobrazené galerie tvarů ten nejvhodnější pro Váš záměr, klepněte na něj myší a potom pomocí levého tlačítka myši uvedený tvar nakreslete do snímku.

Přehled automatických tvarů

Jaké jsou základní skupiny tvarů? Vezmeme-li ikonky na panelu odshora dolů, pak jsou to (přeskočíme-li nabídku naposledy použitých tvarů) následující:

Čáry, kde můžeme vybírat z nabídky čára, šipka, obousměrná šipka, různé druhy spojovacích čar (pravoúhlé/zakřivené, se šipkami i bez), křivka, volný tvar, klikyhák (volně malovaná čára). Spojovací čáry se vkládají do snímku jako konektory, propojující různé druhy objektů. Propojení se uskutečňuje prostřednictvím označovacích bodů na objektu (při propojování se barevně odliší). Pokud následně pohybujeme některým z propojených objektů, nastavené spojení se zachovává, čára se přizpůsobí nové poloze objektů.

Obdélníky – najdete zde různé druhy se zakulacenými a zkosenými rohy.

Základní obrazce jsou výběrem nejčastěji používaných tvarů, které můžeme vkládat do snímku. Jak je z nabídky patrné, nemusí se jednat jen o plošné obrazce (z často používaných např. ovál potažmo kružnice), vyskytují se v ní i trojrozměrné objekty.

Plné šipky, jak název i níže zobrazená nabídka napovídá, mohou mít také různý

Nahrávám...
Nahrávám...