dnes je 20.6.2024

Input:

Sazba dokumentů ve Scribus – 3. část – Příručka I

20.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základy o počítačové sazbě pomocí programu Scribus jsme již zvládli. Stávající poznatky můžeme rozšířit formou praktického příkladu. Zkusíme si vytvořit příručku (brožuru).

Začneme v nabídce Soubor – Nový a úvodní dialogové okno nastavíme takto:

Založení nového dokumentu

Vytvoří se stránka A5 s větším horním okrajem a s automatickými textovými rámci. Větší horní okraj využijeme na umístění určitých grafických prvků a na nastavení číslování. Pomocí nástroje Vložit tvar si vytvoříme nahoře obdélník.

Vložení grafických prvků

Dále stiskneme ikonu Vybrat objekt – viz následující obrázek a klepneme na tento obdélník, čímž jej označíme.

Vybrat objekt

Stiskneme klávesu F2 – tím vyvoláme panel pro nastavení vlastností, které nastavíme takto:

Vlastnosti objektu

V panelu Vlastnosti nastavíme ještě barvu:

Barvy objektu

Pro umístění číslování si vytvoříme jedno malé textové pole, a to vpravo nahoře uvnitř barevného pole. Toto textové pole opět označíme a v panelu vlastností mu nastavíme čáru:

Číslování stránky

Potom nastavíme barvu čáry:

Barva čáry

Současně s tím můžeme sousední ikonou nastavit i výplň – odstín snížíme cca na 80 %. Výsledek by měl vypadat asi takto:

Výplň objektu

Do připraveného čtverečku umístíme číslování stránek. Poklepeme na něj 2x – tím se dostaneme do editačního režimu. V nabídce Vložit – Symbol potvrdíme příkaz Číslo stránky. Polohu čísla stránky ještě upravíme tak, že v panelu vlastností nastavíme sekci Text:

Samozřejmě lze můžeme upravit i další vlastnosti čísla stránky, např. velikost písma aj.

Do připraveného záhlaví ještě umístíme obrázek – nějaké logo. Připravíme nejprve vlevo obrázkový rámec a označíme jej klepnutím.

Rámeček pro logo

Přesuneme na něj kurzor myši a stiskneme pravé tlačítko. Z místní

Nahrávám...
Nahrávám...