dnes je 17.6.2024

Input:

Sazba dokumentů ve Scribus – 4. část – Příručka II

10.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Začali jsme pracovat na brožurce. Připravili jsme si její záhlaví a nyní potřebujeme vytvořit další stránky.

Vyzkoušeli jsme prosté vložení stránek, ale záhlaví se nám do nich vůbec nepromítlo. Navíc brožurka by měla mít pravé a levé stránky, kde budou prvky záhlaví zrcadlově obrácené.

Naše základní stránka vypadá takto:

Základní stránka

Přejdeme do nabídky Stránka a použijeme příkaz Kopírovat. Tím si vytvoříme kopii stránky, kterou upravíme tak, aby z ní vznikla levá stránka. To znamená, že přesuneme logo k pravému okraji a pole s číslem stránky k levému okraji. Nejlépe k tomu využijeme přesunutí pomocí kurzorové klávesy, abychom udrželi stejnou vodorovnou polohu – tedy označit logo nástrojem Vybrat objekt a potom použít opakované stisky nebo přidržení levé nebo pravé kurzorové klávesy. Totéž pak i u textového pole s číslem. Jako pomůcku pro přesnější umístění si můžeme zobrazit mřížku (Náhled – Zobrazit mřížku).

Nyní se vrátíme k první - tedy pravé – stránce. V nabídce Stránka použijeme příkaz Převést na vzorovou stránku a dialogové okno nastavíme takto:

Převedení na vzorovou stránku

Název stránky volíme vždy tak, aby byl jasný a srozumitelný.

Přejdeme na druhou připravenou stránku a provedeme totéž – název však zadáme „pro zdraví – sudá“, a bude to samozřejmě Left Page, tedy levá stránka.

Tím jsme si připravili to hlavní, a sice vzorové stránky. Dále můžeme postupovat více způsoby, z nichž nejtypičtější bude asi ten, že se vrátíme do nabídky Stránka – Vložit a nastavíme dialogové okno takto:

Vložení dalších stránek

Nahrávám...
Nahrávám...