dnes je 19.8.2022

Input:

Současná práce více uživatelů v jednom sešitu

21.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná práce více uživatelů v jednom sešitu

Společná práce v jednom sešitu – popis a ukázka

Společná práce více uživatelů na jednom sdíleném sešitu

Pro procvičení příkladů této části si postupně otevřeme soubor oncxls10_a.xlsx.

Chcete-li umožnit více uživatelům souběžnou práci ve stejném sešitu/souboru, musíte sešit sdílet. Je-li soubor nastaven jako sdílený, může v něm několik uživatelů současně měnit hodnoty a formátování. V opačném případě bude sešit otevřen pouze pro prvního uživatele. Pro ostatní bude otevřen pouze ke čtení (tzn. všechny změny, které uživatel do takového souboru udělá, do něj nepůjdou uložit).

Máte například soubor s údaji objednávek počtu míst do našeho systému podle jednotlivých dat a hodin (viz soubor oncxls10_a.xlsx) a několik pracovníků, kteří sbírají objednávky. Tyto objednané počty je nutno do tohoto souboru průběžně zapisovat. Všichni uživatelé, kteří si tento sdílený soubor otevřou, v něm budou moci bez omezení provádět změny, které se ihned (po aktualizaci) budou promítat všem ostatním. Tak bude zajištěn plynulý průběh zajištění objednávek bez vzájemného dotazování. Současně s tím vidíme celou historii změn včetně jmen uživatelů, kteří tyto změny dělali.

Celou práci se sdíleným souborem si nyní ukážeme:

 1. Umístěte zkušební soubor na síť, aby jej „viděly“ ostatní počítače.

 2. Otevřete si uvedený zkušební soubor oncxls10_a.xlsx na několika počítačích:

  • Na prvním počítači (s uživatelským jménem Ing. Marek Laurenčík) otevřete uvedený soubor. Tento soubor je nastaven jako sdílený – v horní části obrazovky na to program upozorňuje:

  • Na druhém počítači (s uživatelským jménem Mgr. Jana Novotná) otevřete stejný soubor.

  • Na třetím počítači (s uživatelským jménem Petr Janák) opět otevřete stejný soubor (takto lze otevřít uvedený soubor ještě v mnoha v dalších kopiích).

  • Uvedený soubor máte otevřen celkem třikrát. A v každé kopii do něj lze psát nové údaje. Kdo všechno má soubor současně otevřen, zjistíte kartě Revize – Sdílet sešit:

  Vidíte zde celkem tři uživatele – jméno a datum otevření souboru.

 3. Nyní budete se soubory souběžně pracovat a pozorovat vzájemné změny:
  • První uživatel (Ing. Marek Laurenčík) zapíše novéhodnoty do tabulky: do buněk J9:O9 zapíše hodnotu 6 a buňku I8 přepíše na 9. Soubor nyní uložte z důvodu promítnutí změn pro další uživatele (Soubor – Uložit):

   Druhý uživatel (Mgr. Jana Novotná) má na své obrazovce stav tabulky původní. Pro aktualizaci soubor uloží (Soubor – Uložit). V tom okamžiku se druhému uživateli objeví zvýrazněné změny v tabulce (barevnou značkou na změněných buňkách a přebarvením názvu sloupců a řádků se změnami). Současně se zobrazí upozornění, že soubor byl změněn:

   Po ukázání myší na příslušnou označenou buňku se změnami se zobrazí následující informace o změně:

   Nyní opět doplňte tabulku dalšími změnami: do buněk V10:Z10 zapište hodnotu 7 a buňku P4 změníme na 5. Tabulku opět uložte (pořád jste na počítači uživatele Mgr. Jana Novotná).

  • Běžte na počítač třetího uživatele (Petr Janák) a po aktualizaci (uložení souboru) se opět zobrazí další změny:

   V případě, že jsou současně změny od více uživatelů, mohou být označeny různými barvami.

  • Tímto způsobem pokračujete ve víceuživatelské práci se souborem. Jakákoliv změna se promítá i do změn v ostatních otevřených kopiích. Pro zajištění vždy aktuálního stavu dat je nutné před a po každé změně soubor uložit.

 4. Pokud chcete znovu postupně monitorovat všechny změny a případně některé z nich zrušit, provedete to příkazem na kartě Revize – Sledování změn – Zvýraznit změny. Zde nastavte, které změny chcete sledovat (časově, podle autora, případně ve kterých buňkách):

  Po stisku tlačítka OK se budou jednotlivé změny zobrazovat v tabulce a následujícím dialogu, kde je budete potvrzovat:

 5. Nakonec ještě můžete všechny změny vidět pomocí Revize – Sledování změn – Zvýraznit změny:

  Zde nastavte, které změny chcete zvýraznit (časově, podle autora, případně ve kterých buňkách). Po potvrzení se zobrazí v následujícím barevném rozlišení (podle autora):

  V případě, že jste povolili příkaz Zobrazit změny v novém listu, vložil se do tabulky nový list s podrobným popisem jednotlivých změn:

  Tímto jste si vyzkoušeli práce se sdílenými soubory a sledování jednotlivých změn.

Nastavení sdílení souborů na síti

Pro procvičení příkladů této části si postupně otevřete soubor oncxls10_b.xlsx a oncxls10_c.xlsx.

Nyní se naučíte, jak toto sdílení, které máte v předchozí

Nahrávám...
Nahrávám...