dnes je 21.4.2024

Input:

Visio 2013: Organizační diagram – 1. část

27.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z často používaných diagramů, vytvořených v Microsoft Visio 2013, je organizační diagram. Odráží to potřebu přehledně zobrazit organizační strukturu firmy, organizace, týmu či jiné podobné vztahy v základní nebo rozšířené podobě. V následujícím textu se proto budeme věnovat tomuto typu diagramu podrobně.

Standardní vytvoření organizačního diagramu

Vlastní vytváření organizačního diagramu usnadní to, když využijete přímo předpřipravenou šablonu s názvem Organizační diagram. Hned po spuštění programu Visio vyberte v galerii šablon šablonu s názvem Organizační diagram Wizard a následně klepněte na tlačítko Vytvořit. Šablona se stáhne a vytvoří se nový výkres.

Zároveň se spustí Průvodce organizačním diagramem, který bychom mohli použít, pokud bychom měli informace o struktuře organizace uložené v podobě tabulky nebo textového dokumentu. My si ale vyzkoušíme tvorbu diagramu přímo z obrazců, takže průvodce stornujeme.

Díky tomu, že jsme začali ze šablony, tak máme v podokně Obrazce připravený určitý výběr vzorníků, ve kterých můžete potřebné obrazce pro diagram hned najít. Také je zobrazena karta ORGANIZAČNÍ DIAGRAM s nástroji, které usnadní práci s rozložením, skrytím i přesouváním jednotlivých obrazců v diagramu.

Také můžete kdykoliv  na kartě SOUBOR vybrat položku Nový a znovu se tak dostat k výběru šablon. Průvodce organizačním diagramem pak lze opět spustit pomocí tlačítek na kartě ORGANIZAČNÍ DIAGRAM ve skupině Data organizace.

 Nyní začněte vytvářet diagram. Nejdříve vložte obrazec, který bude v hierarchické struktuře na nejvyšší úrovni, tedy vedoucího pracovníka (nejvyšší pozici struktury). Proto ze vzorníku Obrazce v levé části okna programu Visio přetáhněte na stránku nejprve obrazec pro nejvyšší úroveň vaší organizace, například Ředitel.

Takto se do výkresu zakreslí první obrazec, do kterého lze nyní zadat jednotlivé údaje (jméno, funkci, …). Další obrazce doplňujte do diagramu tak, že podle typu pozice je přetáhnete myší do výkresu na obrazec jeho nadřízeného. Pro podřízeného použijete obrazec Pozice, pro člověka, který má na starosti poradenství, použijete obrazec Konzultant, který se napojí na spojovací linku a ne na daného člověka (prakticky stojí trochu bokem a tím se dá využít pro pracovníky, kteří přímo pod nikoho nespadají). Úplně bokem pak bude stát obrazec Asistent. Tento obrazec se také napojuje na spojovací linku. Pozici Vedoucí můžete použít např. pro vedoucího oddělení vaší organizace.

Také můžete zakreslit pozici Volné místo, která se zařazuje stejně jako obrazec Pozice, jen jeho obrazec neobsahuje ikonku pro vložení fotografie osoby.

Důležité je to, že když jeden obrazec přetáhnete přes obrazec jiný, dojde k jejich automatickému propojení, například mezi nadřízeným a podřízeným pracovníkem. Podobně pak můžete postupovat i s jinými obrazci. To znamená, že když nyní budete potřebovat umístit na úroveň nižší, než jste nyní dávali obrazce Pozice, tak stačí zvolený obrazec na některý z obrazců Pozice opět nasunout. Postupně tak uděláte celou rozvětvenou strukturu diagramu.

Práce s obrazci

Mezi obrazci organizačního diagramu se nachází také obrazce Tři pozice a Několik obrazců. Pokud si vyberete obrazec Tři pozice a přetáhnete jej do organizačního diagramu na obrazec nadřízeného, hned se vytvoří tři obrazce podřízené, do kterých můžete napsat jen potřebné údaje. Jestliže ale potřebujete vykreslit více obrazců a nemusí se vždy jednat jen o obrazec Pozice, pak použijte obrazec Několik obrazců.

 

Po přetažení obrazce do určité vhodné pozice se zobrazí dialogové okno, ve kterém si musíte zadat to, kolik obrazců potřebujete vykreslit a především i které. Po klepnutí na tlačítko OK se umístí do zadané pozice.

Pokud se rozhodnete, že rozložení obrazců pro danou situaci není vhodné, můžete ho kdykoliv snadno změnit. To je pak užitečné také při jakýchkoliv dodatečných úpravách organizačních diagramů.

Jestliže přidáte další pozice a posunujete s obrazci, může se stát, že se diagram graficky rozhodí. Není

Nahrávám...
Nahrávám...