dnes je 19.5.2024

Input:

Visio 2013: Přenášení diagramů do jiných souborů Office

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkresy vytvořené v programu Microsoft Visio 2013 můžete běžně zpracovávat dále i na jiném počítači či jiné verzi programu. Vytvořené výkresy nebo jejich části však velmi často potřebujete využít také v jiném programu a Visio je pak pouze nástrojem pro jejich tvorbu, nikoliv však programem, kde by měl výkres finálně skončit. Proto je užitečné vědět, jak se mohou mezi různými programy schémata přenášet.

Přenášení pomocí schránky

Jestliže jste si v programu Visio vytvořili nějaký nákres, diagram nebo časovou osu, pak toto můžete snadno překopírovat do souborů jiných programů, například Wordu či PowerPointu. Prostě stačí, když si nyní daný diagram označíte a klepnete na ikonu Kopírovat na kartě DOMŮ ve skupině Schránka nebo stisknete klávesy Ctrl+C (příklad Visio2013_schemata.vsdx).

Potom již přejděte do programu, kam potřebujete dané schéma umístit. Zkuste zde však nepoužít jen běžný příkaz nebo ikonu Vložit či klávesy Ctrl+V, protože program pak začne přenášet data podle standardního přednastavení. Proto raději klepněte na šipku u tlačítka Vložit na kartě DOMŮ ve skupině Schránka a zvolte možnost Vložit jinak.

Tím se zobrazí dialogové okno Vložit jinak, ve kterém lze určit, jakým způsobem se má dané schéma přenést například do textu napsaného v programu Word (podobně by tomu bylo i při přenášení do prezentace PowerPointu).

 

Pokud ponecháte první volbu (Výkres Microsoft Visia – objekt), pak na výsledném místě můžete dané schéma ještě částečně opravovat, ale jen tehdy, když je na počítači nainstalovaný program Visio (ten ale na všech počítačích obvykle nainstalovaný není).

Další možností je, že do dokumentu či prezentace přenesete obrázek jako bitmapovou či vektorovou grafiku. Volba Obrázek (formát EMF) vám schéma převede do vektorové grafiky v cílovém programu. Výhodou vektorového formátu je skutečnost, že jej lze libovolně zvětšit a stále zůstane ostrý (příklad Visio2013_Schemata.docx). Když na kartě FORMÁT rozdělíte ikonou Seskupit přenesený obrázek, tak jej do určité míry budete moci i upravit.

A volba Nezávislá bitová mapa vám převede na vloženém místě schéma na obrázek rastrový. Tento obrázek se již snadno nedá upravit tak, aby zůstal pěkně ostrý, hlavně při zvětšování a zmenšování velikosti. Drobné úpravy tohoto vloženého schématu by šly udělat například i v jednoduchém programu Malování. Zase u tohoto formátu máte tu výhodu, že vám schéma nikdo cizí snadno nezmění.

Bohužel pro program Visio neplatí možnost pro nastavení propojení tak, jak je tomu u jiných programů skupiny Office.

Export a import schémat do jiných formátů

Celé soubory nebo jen určitá schémata vytvořená v programu Visio můžete exportovat i do jiných formátů než základního .vsdx. To vám pak dovolí import do jiného programu, ve kterém dané schéma budete jen potřebovat dokončit, zasadit do celkové zprávy nebo prezentovat.

Pokud tedy budete ukládat celý

Nahrávám...
Nahrávám...