dnes je 16.7.2024

Input:

Visio 2013: Typy diagramů

8.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V programu Microsoft Visio 2013 lze najít mnoho různých typů výkresů pro kreslení vašich plánů, schémat či různých diagramů.

Zkuste se podívat hned po spuštění programu (nebo po volbě SOUBORNový) na nabídku šablon. Klepněte na záložku Kategorie.

 

Objeví se seznam devíti kategorií. Po klepnutí na kategorii se zobrazí jednotlivé šablony dané kategorie. Po vybrání šablony a klepnutí na tlačítko Vytvořit se založí nový výkres a v podokně Obrazce se zobrazí vzorníky s vhodnými obrazci. U některých šablon (např. šablona Organizační diagram) se na pásu karet ještě zobrazí speciální karta. Podívejte se, co se tedy v jednotlivých kategoriích pro vás nachází. Snadněji si pak budete moci vybrat právě takový diagram, jaký pro dané použití právě hledáte.

Mapy a plány prostorového uspořádání

Kategorie Mapy a plány prostorového uspořádání může být praktická pro různé uživatele. Najdete zde totiž šablony od zákresu různých instalací až po zakreslení zařízení pokoje či vytvoření situačního plánu. Jsou zde šablony: Diagram řídící logiky pro topení, ventilaci, klimatizaci, Plán domovních instalací a potrubí, Plán elektrotechniky a telekomunikačních systémů, Plán prostorového uspořádání, Plán topení, ventilace a klimatizace, Plán zabezpečení a přístupu, Plánek bytu, Prostorový plán, Situační plám, Situační plán průmyslového podniku, Směrová mapa, Směrová mapa 3D, Uspořádání kanceláře a Zrcadlový plán stropu. Rozdíl mezi šablonami Směrová mapa a Směrová mapa 3D je vidět již z jejich názvů. Šablona Směrová mapa obsahuje obrazce pro zakreslení silnic, křižovatek, železnice, budov či řek. V druhé šabloně pak můžete zakreslit prostorovou situaci.

Obchodní

Pro firmy mohou být určitě užitečné šablony v kategorii Obchodní. Najdete zde totiž různé diagramy od zakreslení průběhu auditu, průběhu prací až po vykreslení diagramů řízení jakosti, toku dat či křížového procesu. Jaké diagramy se zde tedy nacházejí?

Diagram analýzy stromu poruch – slouží k vytvoření stromu poruch za účelem dokumentace obchodního procesu.

Diagram auditu – kontrolní diagram pro účetnictví, finanční řízení či inventury.

Diagram debaty – slouží k vytváření debatního diagramu pro další plánování nebo řešení určitého problému; může sloužit také k rozhodování a diskusi o nových nápadech či řešených problémech.

Diagram ITIL – diagram pro znázornění postupů při správě procesů služeb IT dle standardu ITIL.

Diagram procesního řetězce řízeného událostmi (EPC) – slouží k vytváření procesních řetězců řízených událostí.

Diagram příčin a následků – slouží pro systematickou kontrolu faktorů, které ovlivňují danou situaci.

Diagram Six Sigma – diagram pro kontrolu kvality.

Diagram řízení jakosti (TQM) – vývojové diagramy příčin a následků a křížových procesů pro přetváření například řízení jakosti.

Kontingenční diagram – hierarchický diagram s možností seskupovat data pro vizuální analýzu a prezentaci.

Mapa hodnotového toku – znázorňuje tok materiálů a informací ve výrobním procesu.

Marketingové grafy a diagramy – slouží k vytváření diagramu procesu, porovnání, simulace, analýzy hypotéz, pyramid prodeje, kalkulace.

Organizační diagram – velmi často používaný diagram, slouží ke znázornění organizační struktury společnost, řízení lidských zdrojů, správu poboček.

Průvodce organizačním diagramem – totéž jako Organizační diagram, ale automaticky hned spustí průvodce pro import dat do diagramu.

Schémata a grafy – obsahuje jednotlivé obrazce pro kreslení schémat a grafů pro finanční analýzu, výkazy prodeje, rozpočty, …

Obecné

Tato kategorie obsahuje standardně tři šablony, a to Blokový diagram (příklad Visio2013_Diagramy.vsdx), Diagram prostorových bloků a Základní diagram. V prvním z nich najdete především různé geometrické obrazce a čáry pro propojení či zpětné vazby. Druhá šablona Diagram prostorových bloků obsahuje především prostorové obrazce i úběžné body pro změny hloubky a perspektivy. Poslední šablona pak obsahuje pouze rovinné obrazce s různými čarami a zpětnými vazbami pro zakreslení různých databázových i hierarchických struktur.

Plán

Zde se jedná o šablony, které najdou využití v řídících oddělení firem, a to především při plánování nebo řízení projektů. Diagram PERT slouží pro řízení projektů a úkolů, plánů, agendy. Šablona Ganttův diagram slouží pro řízení projektu a úkolů v rámci časových rozvrhů i nastavení cílů. V šabloně Kalendář můžete vytvořit

Nahrávám...
Nahrávám...