dnes je 23.5.2024

Input:

Vytváříme logo s TailorBrands

26.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem každé firemní identity je logo. Loga obvykle tvoří profesionální grafici a má-li být výsledek kvalitní, tak si na tom musí dát řádně záležet. Webová služba Tailor Brands slibuje, že nám logo vytvoří do pěti minut. Podívejme se na to, jak to dělá.

Vytvoření loga

Přejdeme na stránku www.tailorbrands.com a do pole Enter a logo name zapíšeme název firmy. Vcelku pravděpodobně přitom narazíme na problém, který zásadně omezuje funkčnost služby v českém prostředí – nástroj totiž nepodporuje mnohé znaky s českou diakritikou (konkrétně znaky s háčkem a kroužkované ů).

Dáme mu ale přece jen ještě šanci – zvolíme jiný název, do řádku Add a tagline doplníme nepovinný podnázev a klikneme na tlačítko Design.

V dalším kroku vybereme v části Enter Your Industry obor naší činnosti a případně ho níže podrobněji popíšeme.

Kliknutím na tlačítko Next se dostaneme do dalšího kroku, ve kterém si vybereme, který ze tří typů log preferujeme:

  • základem loga typu Icon Based bude vektorový obrázek,
  • typ Name Based založí logo na jeho názvu,
  • poslední typ Initial Based vyjde z počátečního písmene názvu.

Zvolíme-li typ Icon Based, tak musíme ještě v dalším kroku říci, zdali se má pro nás vygenerovat abstraktní ikona (volba Abstract Shape) anebo si ji vybereme z galerie hotových ikon (volba Search For Icon).

V galerii ikon se hledá běžným způsobem přes klíčová slova.

Navazující kroky jsou již pro všechny typy loga shodné. Nejdříve nástroj zjistí náš typografický vkus předložením několika dvojic textů, z nichž si máme vybrat vždy ten, který je nám bližší (případně můžeme volbu I dislike both říci, že se nám nelíbí ani jeden).

Pak již se na pozadí generuje naše nové logo, což netrvá déle než pár desítek sekund.

Výběr loga

Logo je vygenerováno ve zhruba desítce variant. Mezi variantami se přitom mohou objevit i loga jiného než zvoleného typu.

Logo je ukázáno nejen samo o sobě, ale i v kontextu různých druhů použití – na webu, vizitce, tričku apod.

Úprava loga

Po výběru loga (a po nezbytné bezplatné registraci) je možné logo tlačítkem Customize upravit.

Změnit je možné např. barevné ladění (záložka Color) – buď výběrem z předpřipravených palet anebo přímou úpravou použitých barev.

Jistou volnou máme i při úpravě typografie (záložka Type) – ať už jde o použité fonty nebo o velikost textů.

Dopad všech provedených změn ihned vidíme v samotném logu.

Placené služby

Úpravou loga se ale již dostáváme na hranici toho, co nástroj nabízí zdarma. Další služby jsou již placené, a to ve formě předplatného (pouhé

Nahrávám...
Nahrávám...