dnes je 21.4.2024

Input:

Vytvoření PDF faktury v Excelu

28.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední dobou je díky masivnímu používání elektronické komunikace velmi praktické zasílání faktur nikoliv pozemní poštou, ale elektronicky, zejména e-mailem.

Elektronická faktura jako daňový doklad

Ne sice všechny firmy uvedenou formu akceptují, nicméně je podle výkladů zákona možná. U takto zaslané faktury je třeba stejně jako u papírové dodržet všechny náležitosti daňového dokladu:

  • přesný název a adresa dodavatele i odběratele včetně IČ/DIČ,
  • předmět plnění (služby, dodávka ...),
  • datum vystavení/datum zdanitelného plnění,
  • vyčíslená částka se samostatně vyčísleným DPH a sazbou,
  • a případné další údaje nutné k jednoznačnosti faktury,
  • a případný podpis s razítkem pokud to odběratel striktně vyžaduje.

Mnohé argumenty, že na faktuře musí být originální podpis nebo razítko jsou nesmyslné a nelze je brát jako věcný argument. Na faktuře od mobilního operátora nebo dodavatele elektřiny taky není razítko a podpis. Nicméně pokud je to podmínka platícího, tak Vám obyčejně nic jiného nezbude.

Základ faktury si můžete vystavit v jakémkoliv programu. Ať již účetním nebo ve Wordu či Excelu. Excel je praktičtější pro dodání podpisu a razítka do naskenované faktury.

Vyrobení faktury v Excelu

Příklad takové již připravené faktury v Excelu uvádíme zde (viz příloha faktura_vzor.xlsx):

Do uvedené faktury následně vložíme neskenovaný podpis a neskenované razítko.

To si

Nahrávám...
Nahrávám...