dnes je 17.6.2024

Input:

Význam a použití datových zdrojů ODBC

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní a výkonné aplikace pro zpracování dat neukládají informace přímo ve svých vlastních souborech, ale používají služeb některého z externích datových zdrojů. Datových zdrojů může být celá řada. Od jednoduchého textového souboru, přes dříve oblíbené souborové databáze třeba ve formátu DBF až po databáze uložené na SQL serverech.

Každý takový zdroj zpravidla používá svůj vlastní formát pro uložení dat a metody pro přístup k těmto datům. Aby programátoři aplikací nemuseli čelit problému s různorodostí datových zdrojů a vyvíjet aplikace pro každý zdroj zvlášť, byl vytvořen standardní nástroj, který umožňuje přistupovat k různým zdrojům dat pomocí jednotné standardizované platformy – ODBC.

Takto standardizovaná platforma přináší uživatelům možnost komplexně a přitom jednoduchým způsobem využívat data z různých zdrojů na různých místech. Můžete například přímo ve Wordu nebo Excelu použít údaje pořízené v Accessu, aniž by bylo nutné je nejprve exportovat a pak složitě načítat do požadované aplikace.

Co je ODBC

ODBC je zkratka pro Open Database Connectivity. Datové zdroje ODBC jsou aplikacím přístupné přes příslušný ovladač, který si můžeme představit jako prostředníka pro komunikaci mezi uživatelskou aplikací a externím zdrojem dat. Aplikace svůj dotaz na data předá do ODBC. Příslušný ovladač přeloží tento dotaz tak, aby mu rozuměl externí zdroj dat, a zašle mu jej. Odpověď od zdroje dat opět putuje přes ODBC, které přeloží výsledek do standardní podoby a vrátí jej volající aplikaci.

Princip práce ODBC je dán standardem, proto jakákoliv aplikace, která umí použít ODBC ovladače, může přistupovat k jakémukoliv externímu zdroji dat od libovolného výrobce, který pro to poskytne příslušný ovladač. ODBC tak umožnil standardizovat na straně aplikací přístup k datům a nestarat se o to, jakým konkrétním způsobem pracuje zdroj dat.

Na jedné straně tedy aplikaci stačí, když umí pracovat s ODBC. Na straně druhé výrobci různých zdrojů dat k nim poskytují příslušné ODBC ovladače, aby jejich zdroje byly lehce přístupné aplikacím. To je výhodné pro programátory aplikací, kteří mají k dispozici nezávislý standardizovaný přístup k datům, a potažmo i pro uživatele, kteří tím pádem získají aplikace přistupující k různým datům levněji a v kratším čase.

Práce s ODBC ve Windows

Ovládací prvky pro nastavování ODBC jsou již integrální součástí operačního systému Microsoft Windows. Správce zdrojů dat ODBC naleznete v ovládacích panelech. Na tomto místě je nutno upozornit, že uvedené postupy i obrázky platí beze zbytku v operačním systému Windows 10, ale obdobně platí i pro další verze Windows. Na některých systémech ale může být správce ODBC přístupný odlišným způsobem.

Správce ODBC vypadá následovně:

 

Správce zdrojů dat ODBC obsahuje dvě řady záložek. Nejdůležitější pro běžné použití jsou záložky Ovladače, Uživatelské DSN a Systémové DSN. Ostatní zpravidla při běžných operacích nevyužijete.

Záložka Ovladače zobrazí seznam všech dostupných, tedy nainstalovaných ovladačů ODBC pro různé typy datových zdrojů.

Pokud vámi požadovaný zdroj dat není uveden na seznamu ovladačů ODBC, musíte jej nainstalovat. Potřebné instalační soubory ovšem musíte nejprve získat od výrobce příslušného zdroje dat a nainstalovat je podle jeho pokynů uvedených v příslušném manuálu.

Pouhá přítomnost příslušného ovladače ale nestačí k samotnému přístupu ke konkrétním datům. K tomu potřebujete založit a nastavit správné propojení, takzvané DSN. Rozlišujeme tři typy DSN:

  • Uživatelské DSN nastaví konkrétní propojení s daty, které je přístupné na daném počítači pouze uživateli, který toto DSN založil. Ostatní uživatelé počítače je nevidí a nemohou je použít. Každý přihlášený uživatel vidí jen své vlastní uživatelské DSN.
  • Systémové DSN jsou k dispozici všem uživatelům daného počítače bez ohledu na to, kdo konkrétní DSN založil.
  • Souborové DSN – jedná se o méně obvyklou formu, kterou se zde nebudeme zabývat.

Nastavení příslušných DSN mají ve správci zdrojů dat ODBC na starosti záložky Uživatelské DSN, respektive Systémové DSN. S výjimkou dostupnosti uživatelům, jak jsme uvedli výše, jsou DSN v obou záložkách svými vlastnosti i způsobem ovládání shodná.

DSN je možné založit tlačítkem Přidat, zrušit tlačítkem

Nahrávám...
Nahrávám...