dnes je 15.4.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Domů - práce se Styly – 3. část

5.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměříme se na okno Styly, kde máme přístup ke všem stylům a můžeme je zde různě upravovat.

Okno stylů se zobrazuje napravo - zobrazení vyvoláme stisknutím ikonky v pravém horním rohu galerie stylů:

V okně stylů se zobrazují jednotlivé styly, jak předdefinované, tak i styly, které si uživatel vytváří sám. Pokud máme zaškrtnuté dole políčko Zobrazit náhled - zobrazuje se styl v seznamu tak, jak bude vypadat v dokumentu.
Styl použijeme velice jednoduše - umístíme kurzor do textu, kde má být styl použit a klikneme v seznamu na jeho název.
Pod seznamem dole najdeme ještě ikony - první zleva slouží k založení nového stylu. Jestliže máme upravenou určitou část textu, označíme ji a vyvoláme dialogové okno:

 

Do pole Název napíšeme nás vlastní název stylu a formátování můžeme dále upravovat pomocí ikon v sekci Formátování nebo pomocí nabídky tlačítka Formát.
Další ikona v dolní části okna stylů vyvolá dialogové okno Kontrola stylů:

 

Tento nástroj využijeme pro úpravu stylu, do kterého jsme předtím umístili textový kurzor. Dialogové okno je rozděleno na 2 sekce - Formát odstavce a Formát na úrovni textu. V náhledových polích zde vidíme informace o aktivním odstavci. Vedle náhledových oken jsou ikony pro vymazání jednotlivých vlastností. Pod hlavním náhledovým polem je ještě dodatkový náhled (viz na obr. Plus: světle modrá), kde jsou informace o dodatečném formátování stylu - rovněž je můžeme odstranit ikonou pro vymazání. Případně můžeme také využít tlačítko Vymazat vše, které odstraní veškeré formátování z odstavce.
Třetí ikona dole pod oknem Stylů vyvolá dialogové okno Spravovat styly.

 

Toto dialogové okno obsahuje řadu nástrojů pro manipulaci se styly. Důležitá pro nás bude karta Upravit, která umožňuje zvolit řazení stylů v okně Styly (pole Pořadí řazení) a dále úpravu stylu, který označíme v seznamu (pomocí tlačítka Změnit). Dole jsou přepínače, které umožňují zvolit, zda se provedené změny mají týkat pouze otevřeného dokumentu nebo

Nahrávám...
Nahrávám...