dnes je 22.7.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Odkazy - karta Citace a bibliografie

15.5.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zejména v různých odborných textech (vědeckých pojednáních, disertačních pracích, apod.) je potřeba se odvolávat na různé prameny informací - mohou to být knihy, články, internetové stránky apod. Ukážeme si nástroj, který nám pomůže tyto prameny využívat a spravovat.

V nabídce Odkazy se nachází karta Citace a bibliografie.

Začneme ikonou Vložit citaci, která má nabídku s příkazy:

Prameny, které jsme používali při přípravě odborného textu, můžeme zadat pomocí příkazu Přidat nový pramen.  Vyplníme následující dialogové okno:

Pokud je potřeba zadat podrobnější informace k danému prameni, zaškrtneme pole Zobrazit všechna biografická pole. Obsah biografických polí se může lišit podle nastavení v poli Typ pramene (např. zcela odlišná budou bibliografická pole, pokud se budeme odvolávat na webové stránky). Z tohoto rozšířeného seznamu pak jsou červenou hvězdičkou označená pole, která se doporučuje vyplňovat. V poli Autor můžeme zadat i více autorů - oddělujeme je středníkem, příjmení a jméno každého z nich čárkou.

Seznam takto vytvořených pramenů bude k dispozici v nabídce ikony Vložit citaci:

Pro vložení citace do textu tedy postačí,  jestliže umístíme textový kurzor na místo v textu, kam je třeba citaci vložit a potom potvrdíme citaci z této nabídky.

Citace vložená do textu potom bude zobrazena v závislosti na nastavení pole Styl, které máme k dispozici na kartě Citace a bibliografie (často se používá přednastavený styl APA). Konkrétně se tedy vložená citace zobrazí jako jméno autora + letopočet, po umístění textového kurzoru do oblasti citace máme k dispozici ovládací prvky. Pomocí šipky napravo pak můžeme vyvolat nabídku pro úpravu dané citace (na následujícím obrázku jsme použili pouze zástupný text místo odborného):

Jinou možností pro úpravu citace je stisknutí pravého tlačítka myši

Nahrávám...
Nahrávám...