dnes je 22.7.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Odkazy - karta Obsah

19.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

U vícestránkových dokumentů bývá pravidlem, že na konci dokumentu je připojen obsah – tj. seznam kapitol a podkapitol, který zpravidla obsahuje také čísla stránek.

Základní podmínkou pro vytvoření obsahu je, aby text byl naformátován pomocí stylů – tj. musí zde být použity nadpisy, kterým je přiřazena úroveň. Na základě této vlastnosti nadpisů jsou nadpisy zařazovány do obsahu.

Karta Obsah je na následujícím obrázku:

 

Pro vytvoření obsahu budeme používat první ikonu Obsah, která má nabídku:

 

Pro rychlé vytvoření obsahu můžeme použít některý z předdefinovaných prvků – Automatická tabulka. Předdefinovaný obsah vytvoříme kliknutím myši na náhled v nabídce, nemůžeme však přitom nijak ovlivnit jeho vzhled.

Další možností je Ruční tabulka, kde bychom museli ručně zapisovat názvy kapitol, ale dá se říci, že touto cestou bychom příliš rychlého výsledku nedosáhli.

Pokud použijeme příkaz Vložit obsah (na konci zobrazené nabídky), vyvoláme dialogové okno, kde můžeme nastavit vlastnosti a vzhled obsahu.

 

Můžeme zde nastavit spojnici mezi nadpisem a číslem stránky – tzv. Vodicí znak. Implicitně jsou označena pole Zobrazit čísla stránek a Čísla stránek zarovnat doprava – v případě potřeby můžeme tyto volby vypnout.

Dále můžeme volit různé formáty obsahu v poli Formáty – jejich vzhled potom vidíme v poli Náhled. Můžeme také nastavit, kolik úrovní nadpisů se má v obsahu zobrazovat (styl Nadpis1 používá úroveň 1, styl Nadpis 2 – úroveň 2

Nahrávám...
Nahrávám...