dnes je 29.5.2024

Input:

Word 2007: Nabídka Odkazy - karta Rejstřík - 1. část

25.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rejstříky se používají v odborných článcích a publikacích. Obsahují seznam odborných termínů s čísly stránek, na kterých můžeme tyto odborné termíny najít.

Karta Rejstřík, kterou najdeme v nabídce Odkazy, je jednoduchá:

Najdeme na ní ikonu pro označování položek, které mají být zařazeny do rejstříku a dále příkaz Vložit rejstřík (pro vygenerování rejstříku).

Označíme tedy přímo v textu položku (slovo nebo sousloví), které má být zařazeno do rejstříku a stiskneme ikonu Označit položku. Zobrazí se dialogové okno:

V poli Hlavní položka vidíme text, který jsme původně označili. V sekci možnosti je přednastaveno Aktuální stránka. Můžeme ještě označit jednu z položek Tučné nebo Kurzíva v sekci Formát číslování stránek. Jestliže umístíme kurzor myši na text v poli Hlavní položka a stiskneme pravé tlačítko myši, zobrazí se místní nabídka, na které je příkaz Písmo. Zobrazí se dialogové okno pro nastavení formátu písma - můžeme nastavit, jak bude vypadat položka zařazená v rejstříku.

Po provedení požadovaných nastavení v tomto dialogovém okně stiskneme tlačítko Označit nebo Označit vše (označí se všechna stejná slova v celém textu).

Označená položka je doplněna o pole. Pole bude viditelné pouze tehdy, jestliže na kartě Domů použijeme ikonu Zobrazit vše.

Popsaným způsobem označíme všechny požadované položky v textu a můžeme na kartě

Nahrávám...
Nahrávám...